senaste nytt ... 2018   latest news ...

2018-01-23
Idag har jag lagt till en gammal (2013) men nyupptäckt bild av Oleg, som blev färdig VDH Champion i Rostock 2017, och har uppdaterat med den!

Jag kommer också att fortsätta fylla på med saknade nyheter från 2017 .


SE NO DK VDH CH Velikij Oleg (2013)

2018-01-23
Today I added an old (2013) but recently discovered picture of Oleg - who finished DE-VDH Champion in Rostock 2017 – and updated with that!

I will also continue adding old news from 2017 in chronolgical order below...

2018-01-06 & 07
På MyDog i Göteborg blev min egen Qazimir BIM med Nordiskt CERT på lördagen och BOB med CACIB på söndagen!

Velikij Qazimir BOS & BOB at MyDog 2018

2018-01-06 & -07
At MyDog in Gothenburg my own Qazimir was BOS with Nordic CAC on Saturday and BOB with CACIB on Sunday!
  2017  

2017- ...

More news will be added here! 2017- ...
2017- ...  
2017- ....

17-10-21
Uppdaterat med några gamla nyheter från augusti (placerade kronologiskt nedan) + en fin blid på mig & Qazimir (på hans egen sida) från en av sommarens utställningar
 


Qazimir & I from a summer show in 2017
2017-10-21
Updated with some old news from August (chronologically placed below) + a nice picture of me and Qazimir (on his own page) from one of the shows this summer
 
2017-10-14
Qarenina fick Exc. med CK på Danska Vinthundklubbens utställning i Aars, och jag fgick denna fina bild från Rebecca - STORT TACK!
Hon har utvecklats så väl och ser så fin ut <3
 

Velikij Qarenina

2017-10-14
Qarenina got Exc with CQ at Danish Sighthound Club show in Aars today, and I got these pictures from Rebecca Lyhne - BIG THANKS!
She has developed so well and looks lovely <3
 

17-10-08
SE CH Velikij Qalinka blev BIR med CERT & CACIB på NKKs Internationerlla utställning i Harstad, BIG-2 och färdig Norsk Champion!
STORT GRATTIS till Amanda-Cecilia och kennel Gordienko!
 

2017-10-08
SE CH Qalinka was BOB with CAC & CACIB at NKK International show in Harstad, finished Norwegian Champion and was BOG-2!
BIG CONGRATS to Amanda-Cecilia & kennel Gordienko!
 
2017-10-07
(14/10)
Petrova blev Bt-3 med CERT, Raskova Bt-4 med CERT och Qazimir Bh-4 med CERT på Nationell Coursing i Torne.
STORT GRATTIS till Erica!
 

2017-10-07
(14/10)
Petrova was BB-3 with CCAC, Raskova BB-4 with CCAC and Qazimir BD-4 with CCAC at National coursing in Torne.
BIG CONGRATS to Erica!
 

17-09-10
Velikij Petrova blev Bästa tik & BIM med CACIB!
Velikij Nicolaij blev BIR-veteran (igen) och 4a Bästa hane. STORT GRATTIS till Jenny & Lilian!
Velikij Qazimir fick bara Exc. 1 & CK
Velikij Rozanova fick för sig att domaren inte skulle ta på henne, så hon fick bara Exc. 1 och Velikij Surikoff, som är mycket omogen fortfarande var inte alls förberedd för att visas i ringen (p g av MYCKET sen ankomst), fick Exc. 2 – för båda därför ett ok resultat.  😜
VELIKIJ blev BIR-uppfödare  


Petrova was BOSwith CACIB
17-09-10
Velikij Petrova was Best female & BOS with CACIB at SKK Intin Esloev show today.
Velikij Nicolaij was BOB-veteran (again) and also 4th Best male – BIG CONGRATS to Jenny & Lilian!
Velikij Qazimir just got Exc.1 with CK 😬
Velikij Rozanova got the idea that the judge should not touch her so she just got Exc. 1 and Velikij Surikoff who is very immature still and was not prepared for entering the ring (because of VERY late arrival) also got Exc. but no 2 in the class – for both of them thus ok results 😜
And VELIKIJ was BOB-breeder 
17-09-09
STORT GRATTIS till Jenny & Lilian!
Multi Ch Velikij Nicolaij blev BIR-veteran och 2a Bästa hane & 4th BIS-veteran på Svenska Vinthundklubbens utställning i Lund idag!
(30 bz anmälda)
Multi Ch Velikij Qazimir blev 3a Bästa hanhund & BIR-bruks
Multi Ch Velikij Petrova blev 2a Bästa tik & BIM-bruks
Velikij Rostovina blev 3a Bästa tik med R-CERT
VELIKIJ blev BIR-uppfödare  
P g av regnet stannade vi inte till finalerna.

Nicolaij was BOB-veteran, 2nd Best male & 4th BIS-veteran
17-09-09
BIG CONGRATS to Jenny & Lilian!
Multi Ch Velikij Nicolaij was BOB-veteran, 2nd Best male & 4th BIS-veteran at Swedish Sighthound Club show in Lund today!
(30 bz entered)
Multi Ch Velikij Qazimir was 3rd Best male & BOB-Workingclass
Multi Ch Velikij Petrova was 2nd Best female & BOS-Workingclass
Velikij Rostovina was 3rd Best female with R-CAC
VELIKIJ was BOB-breeder  
Because of the rain only Nicolaij stayed for the finals.

17-09-07
Det var tungt för mig efter att jag förlorade Ozerov och hemsidan blev inte uppdaterad på länge – och sedan var det så mycket nyheter att lägga in att det blev för mycket att ta tag i!
Nu börjar jag från IDAG med nya bilder på några ur Q-, R- & S-kullen och uppdaterar alla hundars staus. Efterhand kommer jag att fylla på bakåt med gamla nyheter och datum för när de lagts upp inom parantes.


Sjalamov vill ha ett (fodervärds-?) hem :-)
17-09-07
The loss of Ozerov was heavy for me and the website was not updated for a long time – and after that it was so many news to add that the task grew to big!
Now I begin from TODAY with new pictures of some from the Q-, R- & S-litter and update all dog's status.
After that I will now and then add old news (and new of course!) going backwards with date for uploading within parenthesis.
17-08-19
(21/10)
Velikij Qalinka blev BIR & BIS-2 på Vinthundklubbens utställning i Bjurholm!
STORT GRATTIS till Amanda-Cecilia!

Qalinka BOB & BIS-2 at Sighthound Club show in Bjurholm!
17-08-19
(21/10)
Velikij Qalinka was BOB & BIS-2 at the Sighthound Club show in Bjurholm!
BIG CONGRATS to Amanda-Cecilia!

17-09-05 & 06
(21/10)
Velikij Qandinsky vann 2VDH
Velikij Repin 1VDH & 1DE CAC
Velikij Rostovina 2DE CAC & 2VDH
Velikij Petrusjka blev BIR med CACIB, 1DE CAC & 1VDH - och därmed färdig DE-VDH Champion!
STORT GRATTIS till ägarna!


Bremen show 5-6 September
17-09-05 & 06
(21/10)
Nice double show weekend in Bremen!
Velikij Qandinsky got 2VDH
Velikij Repin 1VDH & 1DE CAC
Velikij Rostovina 2DE CAC & 2 VDH
Velikij Petrusjka was BOB with CACIB, 1DE CAC & 1VDH - and thus finished DE VDH Champion!
BIG CONGRATS to owners!
Från & med 2017-09-07 ...
Jag börjar från IDAG med nya bilder på några ur Q-, R- & S-kullen och uppdaterar alla hundars staus. Efterhand kommer jag att fylla på bakåt med gamla nyheter och datum för när de lagts upp inom parantes.
UPDATINGS 2017!!! From 2017-09-07 and on ...
I begin from TODAY with new pictures of some from the Q-, R- & S-litter and update all dog's status.
After that I will now and then add old news (and new of course!) going backwards with date for uploading within parenthesis.
senaste nytt ... 2016   latest news ...

16-12-22
Jag förlorade min älskade Ozerov.
Han fick, utan identifierbar orsak (visade obduktionen), mjältomvridning och opererades för sent - fast jag blivit lovad att det skulle ske om en timme dröjde det till fem(!) timmar senare. Hans allmänna motståndskraft var så sänkt att han inte kunde återhämta sig och två dagar efter operationen fick han somna in.
Han lämnade ett stort hål efter sig och det har varit svårt att göra något på hemsidan efter detta. Det har varit svårt att alls skriva om det som hände, särskilt som det kändes som om det inte blev rätt. Han fick lida onödigt länge på grund av att operationen genomfördes för sent.
Han var en riktigt duktig coursinghund och ingen utställningsstjärna – trots att han hade många fina kvaliteter också exteriört – men mest av allt var han en så kär hund, så positiv och vänlig och en så viktig vän för mig.


Swedish Danish German-VDH (Conformation) Champion, Swedish Norwegian Lure Coursing Champion Velikij Ozerov
*2010-09-10 –  2016-12-22 *
16-12-22
I lost my beloved Ozerov.
His spleen rotated, without any identificated cause (autopsy showed) and got his surgery too late - even though I was promised surgery within one hour he got it five hours (!) later. His general physical resistance was so decresed that he couldn't recover and two days after the surgery he was put to sleep.
He left a big hole and it has been hard to do something with the website since then, especially since it wasn't carried through in a right way. He had to suffer unnessarily long time because the surgey was done too late.
He was an excellent courser and no show star – even though he had also a lot of conformation qualities – but most of all he was a beloved dog, so positive and friendly and such an important friend for me.
16-12-04
STORT GRATTIS till Amanda-Cecilia som åkte hela vägen från norra Sverige för att vara med på "Stora Stockholm" - och med CH Velikij Qalinka blev Bästa tik, BIM med CACIB och Svensk Vinnare 2016!

Velikij Qalinka Best female, BOS, CACIB &
Swedish Winner 2016!
16-12-04
BIG CONGRATS to Amanda-Cecilia who travelled all the way from north of Sweden to enter at "Big" Stockholm show - and finish with CH Velikij Qalinka as Best female & BOS with CACIB and new title Swedish Winner 2016!

16-11-06
Fin dag på SKKs internationella utställning i Växjö
!

Ch Velikij Petrusjka - Bästa tik, CACIB & BIM
Ch Velikij Qazimir - Bh-2 (R-)CACIB &
Ny internationell (C-I-B-)* Champion!


GRATTIS till Linnea & mig ;-)


Ch. Velikij Petrusjka - CACIB & BOS
16-11-06
Nice day att SKK International show in Växjö!

Ch Velikij Petrusjka - Best female, CACIB & BOS
Ch Velikij Qazimir - Bd-2 (R-)CACIB &
New International (C.I.B-)* Champion!


CONGRATS to Linnea & me ;-)

16-10-29
Fin dag för Velikij på tysk Vinthundklubbsutställning i
Hannover!

Ch Velikij Qazimir - VDH & BIR
Ch Velikij Oleg - VDH & CAC
Ch Akira von Alshamina (Olegs son) - VDH & R-CAC
Ch Velikij Petrusjka - VDH, CAC & BIM
Velikij Raskova - VDH & R-CAC
Qazimir blev också en av de tre som slutligen tävlade om BIS :-)
GRATTIS till Jenny & Lilian, till Linnea och till Erica!

Dessutom, samma dag (!), blev Pravda pappa till 6 (3+3) vackra valpar på Chyerdak's i Belgien – STORT GRATTIS till Annie & Deborah!

 


Ch. Velikij Qazimir BOB & Ch. Velikij Petrusjka BOS
16-10-29
Nice day for Velikij at German Sighthound Club show in Hannover!

Ch Velikij Qazimir - VDH & BOB
Ch Velikij Oleg - VDH & CAC
Ch Akira von Alshamina (Oleg's son) - VDH & R-CAC
Ch Velikij Petrusjka - VDH, CAC & BOS
Velikij Raskova - VDH & R-CAC
Qazimir was also shortlisted for BIS :-)
CONGRATS to Jenny and Lilian, to Linnea and to Erica!

In addition, the same day (!) Pravda became father to 6 (3+3) beautiful puppies at Chyerdak in Belgium - BIG CONGRATS to Annie & Deborah!

16-10-08

Int. MCh. Velikij Natalja blev Bästa tik med CERT, CACIB, BIM (Bäst i Motsatt kön)
och ny Belgisk Champion på Internationell
utställning i Charleroi!
STORT GRATTIS till Deborah & Annie!


Natalja
CAC, CACIB BOS and new Belgium Champion
at Charleroi International show
2016!
16-10-08

Int. MCh. Velikij Natalja was Best female with CAC, CACIB, BOS (Best in Opposite Sex) and new Belgium Champion at Charleroi International show!
BIG CONGRATS to Deborah & Annie!!

16-10-01
(i fel kronologisk ordning!)

På Rostocks Internationella utställning blev
Int. MCh Velikij Nicolaij Bästa hane med VDH, CACIB, BIR (Bäst i Rasen) och Rostock Winner 2016!
STORT GRATTIS till Lilian & Jenny!


Nicolaij
- BOB with CACIB & Rostock Winner
at Rostock International show 2016-10-011
16-10-01
(in wrong chronolgical order!)

At Rostock International show Int. Multi Ch Velikij Nicolaij was Best male with VDH, CACIB, BOB (Best of Breed) and Rostock Winner 2016!
BIG CONGRATS to Lilian & Jenny!

16-10-08

VELIKIJ PINEGA 2013-03-14 2016-09-04
Så tragiskt olyckligt och osannolikt: en vecka efter att ha fött en levande och vacker hanhundsvalp, lilla Ilja, dör hon på grund av skall-trauma - utsläppt på baksidan för kvällskiss i mörkret kom hon inte tillbaka på inkallning.
Hon fick en fullständig obduktion och idag har jag också fått en annan specialists "second opinion" på den.
Det är SÅÅÅ tragiskt, men i alla fall är hennes död inte någon grund för oro för lilla Iljas hälsa.
Varma kondeolanser till ägaren Katri.


Pinega with Ilja

16-10-08

VELIKIJ PINEGA 2013-03-14 2016-09-04
So tragically unlucky and unlikely: a week after delivering one living and beautiful male puppy, little Ilja, she dies due to head trauma - let out on the backside for an evening pee in the dark and not returning when called.
She got a complete autopsy and today I also had a second specialist opinion on it.
It is SOO tragic, but at least her death is no cause to worry about little Ilja's health.
Warm condelances to owner Katri.
16-10-07
Uppdatererat med dagens bilder av
nästan alla S-kullvalparna!
3-4 av pojkarna söker jag fortfarande goda hem till - ett par till utställningsintrsesserade och Shurik till ej utställningsintresserad. Videosnuttar från idag är på g men tar lite längre tid att få klara :-)


Sjalamov, Surikoff, Sokolov - looking for loving show homes


Shurik - looking for loving no-show home - Sergei Z and Sasha


16-10-07
Updated with today's pictures of almost
all of the S-litter puppies!
For 3-4 of the boys I am still looking for good homes – a couple of them to show-interested, Shurik to a no-show home. Videocuts from today are in progess but will take longer time to finish :-)

16-09-24 + 25
Borzoi-Ringshelg
Utställning

Hanar
Baby 2/3 Hp: Velikij Surikoff
Baby 3/3 Hp: Velikij Sokolov
Jun 3/4 Hp Velikij Repin
BIS Öppen 1/6, Bh4 Velikij Qandinsky
Ch kl 2/5 Hp Velikij Qazimir
Ch kl 4/5 Hp Velikij Pravda

Tikar
Baby 3/5 Hp: Velikij Sasha
Jun 3/4 Hp: Velikij Remizova
Veteran 2/2 Hp: Velikij Laryssa
BIS Bruks 1/1 Hp: Velikij Petrova

BIS Avel Hp: Velikij Laryssa
BIS Uppfödare Hp: Velikij

Coursing
Best In Field nr 4
(/20)
& Novisklass nr 2/7: Velikij Remizova + Första godkända lopp för licens!
Novisklass nr 5/7: Velikij Repin
+ Första godkända lopp för licens!
Licensklass nr 5/13: Velikij Petrova
Licensklass ro 9/13: Velikij Qazimir

Tack för en trevlig helg (trots bilhaveri) &V
STORT GRATTIS till Monica & Sanna!

Sorry no pictures from the show, but two wonderful from the coursing! BIG THANKS to the photographer :-)

Velikij Remizova


Velikij Petrova

16-09-24 + 25
Borzoi Club weekend
Show

Males
Baby 2/3 Hp: Velikij Surikoff
Baby 3/3 Hp: Velikij Sokolov
Jun 3/4 Hp Velikij Repin
BIS Open 1/6, Bh4 Velikij Qandinsky
Ch kl 2/5 Hp Velikij Qazimir
Ch kl 4/5 Hp Velikij Pravda

Females
Baby 3/5 Hp: Velikij Sasha
Jun 3/4 Hp: Velikij Remizova
Veteran 2/2 Hp: Velikij Laryssa
BIS Working 1/1 Hp: Velikij Petrova

BIS Progency Hp: Velikij Laryssa
BIS Breeder Hp: Velikij

Coursing
Best In Field no 4
(/20)
& Novice class no 2/7: Velikij Remizova + first approved run for licence!
Novice class no 5/7: Velikij Repin
+ first approved run for licence!
Licence class no 5/13: Velikij Petrova
Licence class no 9/13: Velikij Qazimir

Thanks for a great weekend (in spite of car death) &
BIG CONGRATS to Monica & Sanna!
16-09-22
Denna ljuvliga pojk, Shurik, har bara en testikel, så han söker ett kärleksfullt "no-show" hem... Men fr o m nästa år får han, i Sverige, tävla för lydnadschampionat - och han har faktiskt talang för det (= för den som söker utmaningar ;-)).

Shurik, 4 months old
16-09-22
This loveley boy, Shurik, has only one testis, so he is looking for a loving no-show-home.... But from next year he is (in Sweden!) allowed to compete for obediance championship - and he actually has talent for that (= for some one looking for a challenge ;-)).
16-08-22
Uppdaterat sidan för planer/valpar med en videosnutt av valparnas matningsprocedur - ett viktigt vardagligt moment för att förbättra valparnas förmåga att behärska sig och lyssna på oss människor ;-)
 
Dinner excercise for the S-litter puppies (13 weeks old)
16-08-22
Updated the breeeding-/puppynews page with a videocut of the puppies' feeding procedure - an important everyday excercise improve the puppies capacity to self-controle and being attentive to humans ;-)
16-08-21
Uppdaterat med videosnuttar på pojkar i rörelse: Pravda, Qazimir och Qandinsky;
samt av de tre valparna till vilka jag söker seriösa utställningsintresserade ägare (eller fodervärdar i Göteborgstrakten) till: Sjalamov, Sokolov och Surikoff.
Nya uppställningsbilder av dessa tre pojkar också :-).

Pravda moving (August 2016), father of Velikij S-litter
- cut from video at his own page

 

16-08-21
Updated with videocuts at boys in motion: Pravda, Qazimir and Qandinsky;
And of the three boys for which I look for new serious owners interested in showing: Sjalamov, Sokolov and Surikoff.
New stacking pictures of these three boys as well :-).

 

Trevlig helg för Velikij :-)

16-08-14
På DKKs Internationella utställning söndagen på Bornholm fick Velikij Qandinsky Exc. 1 med CK och blev Bästa hane med CERT & CACIB, BIR + BIG-4!
STORT GRATTIS till Monica Lindgren!
Velikij Rostovina Exc. 1 med CK i unghundsklass och 3e Bästa tik!. STORT GRATTIS till Magnus & Malin Geverts till ett riktigt fint debutresultat denna helgen!
Velikij Petrova Exc. 3 & 4e Bästa tik från championklass.
21 borzoier anmälda = alldeles för många enligt vår plan och 5 (!) fina tikar i championklass!

Samma dag blev Velikij Qalinka Bästa tik & BIM på SKKs Nationella utställning i Överkalix!
STORT GRATTIS till Amanda-Cecilia!

16-08-13
På DKKs Internationella utställning lördagen på Bornholm fick Velikij Qandinsky Exc. 1 med CK och blev 2a Bästa hanhund med R-CERT & R-CACIB - som blir CACIB! - från öppen klass.
STORT GRATTIS till Monica Lindgren!
Velikij Rostovina Exc. 1 i unghundsklass.
Velikij Petrova Exc. 3 & 3e Bästa tik från championklass.


Velikij Qandinsky CAC & CACIB, BOB + BOG-4 at Bornholm!


Velikij Qalinka Best female & BOS at SKK National show in Överkalix!

Nice weekend for Velikij :-)

16-08-14
At DKK's International show on Sunday at Bornholm Velikij Qandinsky got Exc.1 with CQ and was Best male with CAC & CACIB, BOB + BOG-4!
BIG CONGRATS to Monica Lindgren!
Velikij Rostovina Exc. 1 with CQ in Intermediate class and 3rd Best female! BIG CONGRATS to Malin & Magnus Geverts to the really nice show debute results this weekend!
Velikij Petrova Exc. 3 & 4th Best female from Champion class.

The same day Velikij Qalinka was Best female & BOS at SKK National show in Överkalix!
BIG CONGRATS to Amanda-Cecilia!


16-08-13
At DKK's International show on Saturday at Bornholm Velikij Qandinsky got Exc.1 with CQ from open class and was 2nd Best male with R-CAC & R-CACIB – that will become a CACIB!
BIG CONGRATS to Monica Lindgren!
Velikij Rostovina Exc. 1 in Intermediate class
Velikij Petrova Exc. 3 & 3rd Best female from Champion class.

16-08-08
Velikij Juraja "Olga" fick somna in p g av sviktande lungor (infektion eller cancer). Det är alltid tragiskt att förlora en gamling, och ändå är jag så glad över hennes13 åriga och kärleksfyllda liv med Anna Holmqvist.


* 16-08-01 -- 16-08-08

16-08-08
Velikij Juraja Olga” was put to sleep due to lung failure (infection or cancer). It is always tragic to loose an oldie, but still I am so happy for her 13 year long and lovely life with Anna Holmqvist...

16-07-31

SKK Ransäter Int: Velikij Petrova BIR med CACIB - och ny Internationell (CIB) Champion!
Velikij Qandinsky Exc 1, CK & 3e Bästa hane med R-CERT, Velikij Remizova Exc 2 CK.

Också uppdaterat med ny bild av SE DE-VDH CH Velikij Onega som mognat så vackert!

 

 

16-07-31

SKK Ransäter Int: Velikij Petrova BOB with CACIB - and new International (CIB) Champion!
Velikij Qandinsky Exc 1, CK & 3rd Best Male with R-CAC, Velikij Remizova Exc 2 CK.

Also updated with new picture of SE DE-VDH CH Velikij Onega who has matured so beautifully!

 

 

16-07-29
Uppdaterat med nya bilder av S-valparna, 10 veckor gamla (klara att levereras vid 12 veckor)!
3-4 av pojkarna söker fortfarande nya kärleksfulla hem, gärna till utställningintresserade eftersom de alla ser mycket lovande ut (till 1-2 söker jag fodervärd).


16-07-29
Uppdated with new pictures of the S-puppies, 10 weeks old (ready for delivery within Sweden & Norway at 12 weeks)!
3-4 of the boys are tsill looking for new loving homes, preferably to owners interested in show because they all look very promising (1-2 will remain owned by Velikij in other homes).
16-07-16
Velikij Qalinka BT-2 med CERT och ny Svensk Champion på Svenska Vinthunklubbens utställning i Råneå!
Återanvänd bild men igen i hällregn ;-)
STORT GRATTIS till Amanda-Cecilia!
16-07-16
Velikij Qalinka BB-2 with CAC and new Swedish Champion at Swedish Sighthound Club show in Råneå!
Re-used picture, but again in puring rain ;-)
BIG CONGRATS to Amanda-Cecilia!
16-07-03
Velikij Qatja VDH, CAC & BIR - på sin debut i ringen - på Vinthundklubbsutställning i Hamburg!
STORT GRATTIS till Peer!
16-07-03
Velikij Qatja VDH, CAC & BOB - on her debute in the ring - at Sighthound Club show in Hamburg!
BIG CONGRATS to Peer!
16-07-02 + 03
Velikij Qalinka BT-2 och BIS-Öppen på Borzoi-Ringen/Nedre Norras special i Gällivare!
I hällregn ;-)
+ BT-3 med R-CERT & R-CACIB på SKK INT i Gällivare på söndag!
STORT GRATTIS till Amanda-Cecilia!
16-07-02 + 03
Velikij Qalinka BB-2 and BIS-Open at the Swedish Borzoi Club show in Gällivare!
In pouring rain ;-)
+ BB-3 with R-CAC & R-CACIB at SKK INT in Gällivare on Sunday!
BIG CONGRATS to Amanda-Cecilia!

16-07-02
Hemsidan har uppdaterats med nyheter sedan 16-06-19 + dagens uppställningsbilder på de ljuvliga 7 veckor gamla (imorgon!) valparna i Velikij S-kullen! Fyra av hanarna söker omsorgs- och kärleksfulla hem

Fler bilder på facebook på mitt namn :-)

Jag önskar att minst 2-3 av de tillgängliga hanarna kommer till tävlingsintresserade hem, alternativt fordervärdar i Göteborg eller närområdet.

16-07-02
The website is updated with news since16-06-19 + today's stacking pictures of the 7 weeks old (tomorrow) lovely puppies of Velikij S-litter! Four of the males are available to loving and caring homes

More pictures at facebook on my name :-)

I wish that at least 2-3 of the males comes to homes where show & coursing is an interest, or to "fordervärdar" in Gothenburg or its vicinity.


16-07-02
Kort notis: upptäckte just att Velikij Pravda blivit nr 17 (av 141 visade hannar) på 3 utställningar och Velikij Petrova nr 18 (av 170 visade tikar) på 5 utställningar på Tyska topplistan 2015
:-)
  16-07-02
Brief note: I just discovered that Velikij Pravda was no 17 (of 141 shown males) on 3 shows and Velikij Petrova no 18 (of 170 shown females) on 5 shows in Germany 2015
:-)
16-06-25
Velikij Qazimir BIR och Velikij Olga BIM med CERT och ny Svensk Champion på Svenska Vinthundklubbens utställning på Tånga Hed.
STORT GRATTIS till Olgas ägare Sanna och TACK för utmärkt handling av båda!
16-06-25
Velikij Qazimir BOB and Velikij Olga BOS with CAC and new Swedish Champion at Swedish Sighthound Club show at Tånga Hed. BIG CONGRATS and THANKS to Olga’s owner Sanna for expert handling of both!

16-06-19
Velikij Pavlova BIR med CERT & CACIB + ny Norsk Champion & BIG-2, och Velikij Pusjkin BIM med CACIB på Norska Kennelklubbens Internationella utställning i Tromsø.
STORT GRATTIS till ägaren Linda och TACK till Julia för utmärkt handling!

16-06-19
Velikij Pavlova BOB with CAC & CACIB, new Norwegian Champion + BOG-2, and Velikij Pusjkin BOS with CACIB at Norwegian Kennel Club International show in Tromsø.
BIG CONGRATS to owner Linda and THANKS to Julia for expert handling!
16-06-18
Velikij Pavlova blev BIR och Velikij Pusjkin BIM med CERT & Ny Norsk Champion på Tromsø Hundeklubb idag!
STORT GRATTIS till Linda!
16-06-18
Velikij Pavlova was BOB and Velikij Pusjkin BOS with CAC & new Norwegian Champion at Tromsø Hundeklubb today!
BIG CONGRATS to Linda!

16-06-17
Ännu en samlad uppdatering från 16-05-21 och framåt, också med rimligt aktuella bilder på S-kullens valpar , 4 veckor gamlad (från 16-06-13). De har alla fått sina egna sidor och presenteras med tidigare kullar.
* 4 av de 5 hanarna är ännu inte reserverade.

16-06-17
Another collected updating back to 16-05-21, also with reasonably up-to-date pictures of the S-litter puppies, 4 weeks old (from 16-06-13). They have all got their own pages and are presented with previous litters.
* 4 males of the five are not yet reserved.
Jag gratulerar Annie & Deborah Rogers för 10-i-topp-topp-placeringar i Belgien 2015: både tik- & hanhundsvinnare från deras egen uppfödning (http://chyerdak.be), och med Velikij Natalja som 2a mest-vinnande tik!   I congratulate Annie & Deborah Rogier for top-10 winners in Belgium 2015, both male and female from their own breeding (http://chyerdak.be), and with Velikij Natalja as 2nd most winning female!
Uppdaterat med ny bild på Velikij Pavlova (3 år) - stort tack Linda! Updated with new picture of Velikij Pavlova (3 years) - big thanks Linda!h
Uppdaterat med tre april-bilder tagna av Anders Tenghede på Göteborgs Vinthundracing – STORT TACK Anders! Updated with three April pictures shot by Anders Tenghede at Göteborg's Sighthoundracing - BIG THANKS Anders!
16-06-11
På Svenska Kennelklubbens Internationella utställning i Vänersborg blev Velikij Petrusjka 2a Bästa tik med (R-) CACIB (som blir omvandlat till CACIB) & CERT - och därmed färdig Svensk Champion!
Velikij Qazimir blev 3a Bästa hane med CERT och därmed också färdig Svensk + Dansk Champion!
STORT GRATTIS till Linnea & mig ;-)

16-06-11
At Swedish Kennel Club International show in Vänersborg Velikij Petrusjka was 2nd Best female with (R-) CACIB (that will be converted to CACIB) and CAC - and thus finished Swedish Champion!
Velikij Qazimir was 3rd Best male with CACa and thus also finished Swedish + Danish Champion!
BIG CONGRATS TO LINNEA & ME :-)

16-06-04

På Finska Kennelklubbens nationella utställning i Jämsä blev Velikij Pinega 2a Bästa tik med CERT!
STORT GRATTIS till Katri Ruokonen!

Samma dag, på VDHsInternationella utställning i Neumünster (DE), blev Velikij Qazimir Bästa hane med VDH, CAC & CACIB, BOB & Group-3 :-)

16-06-04

At Finnish Kennel Club national show in Jämsä Velikij Pinega was 2nd Best female with CAC!
BIG CONGRATS to Katri Ruokonen!

The same day, at VDH International show in Neumünster (DE), Velikij Qazimir was Best male with VDH, CAC & CACIB, BOB & Group-3 :-)

16-05-21
På Svenska Kennelklubbens Internationella utställning i Hässleholm blev Velikij Petrusjka 2a Bästa tik med CERT & (R-) CACIB (som blir omvandlat till CACIB)!
STORT GRATTIS till Linnea & mig ;-)
  16-05-21
At Swedish Kennel Club International show in Hässleholm Velikij Petrusjka was 2nd Best female with CAC and (R-) CACIB (that will be converted to CACIB)!
BIG CONGRATS TO LINNEA & ME ;-)

16-05-15
Velikij S-kullen föddes 15e maj 2016: 5 hanar och 2
tikar. Några hanar är ännu obokade medan tikarna är överbokade.

16-05-15
Velikij S-litter was born 15th of May: 5 males andf 2 females. Some males are still vailable.

16-05-09
Hemsidan uppdaterad med nya bilder från 10e april, av: Velikij Rozanova, Rostovina och Raskova (1 år gamla) + nyheter från de följande helgerna.

16-05-01
På söndag blev Velikij Qazimir BIR med CERT, CACIB och BIG-3 från öppenklass, och Velikij Remizova Bästa Junior med Exc./CK och 4e Bästa tik, på Danska Kennelklubbens internationella utställning i Roskilde - och båda kvalificerade till Crufts 2017!
Dessutom blev Velikij Olegs son Akira 2a Bästa hane med R-CACIB och Velikij Nicolaij 4a Bästa hane.

16-04-30
På lördag blev Velikij Qazimir BIR med CERT och CACIB från unghundsklass, och Velikij Remizova Bästa Junior med Exc./CK och 4e Bästa tik, på Danska Kennelklubbens internationella utställning i Roskilde!


Velikij Qazimir (22 months old) CAC, CACIB & BOB x 2

16-05-09
Website updated with new pictures 10th of April of: Velikij Rozanova, Rostovina and Raskova (1 year old) + news from the following weekends.

16-05-01
On Sunday Velikij Qazimir won CAC, CACIB, BOB & BOG-3 from open class, and Velikij Remizova was Best Junior with Exc./CQ and 4th Best female, at Danish Kennel Club International show in Roskilde - and both qualified for Crufts 2017!
In addition Velikij Oleg's son Akira was 2nd Best male with R-CACIB and Velikij Nicolaij 4 Best male.

16-04-30
On Saturday Velikij Qazimir won CAC, CACIB & BOB from Intermediate class, and Velikij Remizova was Best Junior with Exc.+CQ and 4th Best female, at the Danish Kennel Club International show in Roskilde!

16-04-23/24
En trevlig helg i Rostock!

På söndag blev Velikij Qazimir Bästa hane med VDH & CAC + BIR (och utvald i BIS-konkurrensen),
Velikij Petrusjka blev Bästa tik med VDH & CAC + BI,
Velikij Petrova vann championklassen med VDH och blev färdig Tysk VDH Champion,
Velikij Laryssa blev Bästa veteran (framför två andra vackra veterantikar!) med Veteran-CAC & Veteran-VDH, och blev även BIS i Avelsklass med denna avkomma från två olika kombinationer!

På lördagens Internationella coursing blev Velikij Qazimir 2a Bästa hane (av 7) med 92,5%p CERT och R-CACIL! Velikij Ozerov blev 3a Bh med 91,6%p!
Velikij Petrova blev 4e Bästa tik (av 7) med 91%p, Velikij Petrusjka Bt-5 med 87,5%p och Caica Bt-6 med 85%p - och hon gjorde faktiskt riktigt bra ifrån sig på banan som var kort och hade alldeles för korta och skarpa slag, särskilt för henne.

16-04-23/24
A nice weekend in Rostock!

On Sunday Velikij Qazimir was Best male with VDH & CAC + BOB (and shortlisted for BIS),
Velikij Petrusjka was Best female with VDH & CAC + BOS,
Velikij Petrova was Best Champion with VDH and finished German VDH Champion,
Velikij Laryssa was Best veteran (over two beautiful veteran bitches!) with Vet-CAC & Vet-VDH, and won also BIS progency group with this offspring from two different combinations.

On Saturday Velikij Qazimir got 92,5%p and was 2nd Best male (of 7) at the international coursing, with CAC and R-CACIL! Velikij Ozerov was 3rd Best male with 91,6%p!
Velikij Petrova was 4th (of 7) Best female with 91%p, Velikij Petrusjka no5 with 87,5%p and Caica no 6 with 85%p - and she did really well on the parcour that had much to short and sharp turns, especially for her.


16--04-10

En solig dag på fältet med valpträff för tre av de vackra R-kullflickorna (1 år gamla): Velikij Rostovina, Raskova och Rozanova - som fick pröva på fältracing och posera för fotografering.

STORT TACK till ägarna som kom med dem!


Velikij Rostovina, Raskova and Rozanova (1 year old)
with their owners

16-04-10

A sunny day at the field with reunion for three of the beautiful R-litter girls (1 year old): Velikij Rostovina, Raskova and Rozanova - trying on some fieldracing and posing for photos.

BIG THANKS to their owners for coming!

16-04-08

Hemsidan uppdaterad med nyheter från mitten av mars och med några ny bilder av :
Velikij Nicolaij,
Velikij Qarenina
och
Velikij Kirgeis postuma Avelsdiplom från Borzoi-Ringen för att producerat (minst) 5 champions från minst två olika tikar!

16-04-08

Website updated with new from the middle of Mars and with some new pictures of :
Velikij Nicolaij,
Velikij Qarenina
and
Velikij Kirgei's posthumous diploma from the Swedish Borzoi-Ring for producing (at least) 5 champions with at least two different females!

16-04-02

Idag blev Velikij Qazimir färdig med sin coursinglicens! Han är nu klar att tävla väldigt och är väldigt entusiastisk och fokuserad (men jag tror han behöver ytterligare ett år innan han får full fart, styrka och uthållighet).


Qazimir finished coursing licens 2/4 2016!

16-04-02

Today Velikij Qazimir finished his coursing licens! He is ready to compete and very enthusiastic and focused (but I belive he needs another year to reach his full potential in speed, strength and stamina)

16-03-19

På SKKs Internationella utställning i Malmö (17 Bz deltog) blev Velikij Nicolaij BIR med CACIB,
Velikij
Olegs tyska son Akira von Alshamina 2a Bästa hane med R-CACIB (som blir CACIB),
och Velikij Qazimir Bh-4 med R-CERT!
Grattis till Lilian & Jenny!

Velikij Petrusjka blev BIM med CERT & CACIB!
Grattis till Linnea & mig ;-)

 

*

Samma dag, på Svenska Vinthundklubbens utställning (15 Bz deltog) i Luleå, blev Velikij Qalinka 2a Bästa tik med CERT & BIR Unghund!
(+ ny bild på hennes sida!)
Grattis till Amanda-Cecilia!

 

 

16-03-19

At SKK's International show in Malmö (17 Bz particpated) Velikij Nicolaij was BOB with CACIB,
Velikij Oleg's German son Akira von Alshamina was 2nd Best male with R-CACIB (that will become CACIB),
and Velikij Qazimir was 4th Best male with R-CAC!
Congrats to Lilian & Jenny!

Velikij Petrusjka was BOS with CAC & CACIB!
Congrats to Linnea & me ;-)

 

*

The same day, at the Sighthound Club show in Luleå (15 Bz particpated), Velikij Qalinka was 2nd Best female with CAC & BOB-intermediate!
(+ new picture at her page!)
Congrats to Amanda-Cecilia!

 

 

16-03-14

C.I.B.* NO SE DK DE-VDH DE CH, GW-2014
Velikij
Pravda

&
C.I.B. DE-VDH NO SE DK CH
Velikij Ninotschka
har valpar på gång: beräknat kring 15e maj.

 

16-03-14

I am happy to announce that:
C.I.B.* NO SE DK DE-VDH DE CH, GW-2014
Velikij
Pravda

&
C.I.B. DE-VDH NO SE DK CH
Velikij Ninotschka.
has puppies coming around the 15th of May.

16-03-04+05

Sanna med Remizova och Cornelia med Rozanova fick intenivkursen "Ring- & handlerträning" hos mig och vi fick några fina uppställningsbilder på tjejerna!


Remizova (above) & Rozanova (below)

16-03-04+05

Sanna with Remizova and Cornelia with Rozanova got the intensive course "Ring- & handlertraining" with me and we got some nice stacking photos of the girls!

16-02-20

På NKKs internationella utställning i Bø blev CH Velikij Pravda BIR med CERT & CACIB, färdig Internationell (C.I.B.) & Norsk Champion + Gruppvinnare!
Och CH Velikij Petrova blev BIM med CERT & CACIB och färdig Norsk Champion!

Tack till Gertrud för bilden!

16-02-20

At NKK's International show in Bø CH Velikij Pravda was BOB with CAC & CACIB, finished International (C.I.B) & Norwegian Champion + Group-winner!
And, CH Velikij Petrova was BOS with CAC & CACIB and finished Norewgian Champion!

Thanks to Gertrud for the photo!

16-01-30
Jag fick en riktigt trevlig foto-session 29/1, i Joanna Larssons studio: första gången någonsin som jag prövat detta - och det var en super-erfarenhet: perfekt bakgrund, ingen vind, trevlig temperatur och perfekt teknisk kvalitet på bilderna!
Nu gäller det bara att kunna ställa hundarna lika perfekt också: Qazimir är som alltid väldigt enkel att ställa, men jag lyckades få honom att vrida huvudet och ögonen lite bortåt på alla bilderna, Petrova var lite rastlös, men vi fick några fina av henne också!

16-01-30
I had a really nice photo session, 29/1, with Joanna Larsson in her studio: first time ever I have tried this with my dogs - and it was a super experience: perfect background, no wind, nice temperature och perfect technical quality pictures!
Now the only thing is to be able to stack all dogs perfectly as well: Qazimir was really easy to stack, but I managed to get his head and eyes (!) slightly turned away on every picture, Petrova was a bit restless, but we got some beautiful of her as well!

16-01-09+10
På "MyDog" SKK INT 9/1 blev Velikij Qazimir 3e Bästa hane med CERT, och Velikij Rozanova BIR-valp med HP.
På "MyDog" SKK INT 10/1 blev Velikij Qazimir 2a Bästa hane med R-CERT & R-CACIB.
(bilden här från foto-sessionen 30/1)

16-01-09+10
At "MyDog" SKK INT 9/1 Velikij Qazimir was 3rd Best Dog with CAC, and Velikij Rozanova was BOB-puppy with HP.
At "MyDog" SKK INT 10/1 Velikij Qazimir was 2nd Best male with R-CAC & R-CACIB.
(picture her from the photo session 29/1)

­­­­OLD NEWS: ­­°> 2015­­­­> 2014­­­­°> 2013­­°> 2012­­°> 2011­­> 2010­­ > 2009 ­

­ > 2008­­­­> 2007 ­­> 2006 - 2005 ­­>2004 ­­>2003 ..