* * * * * * * * * * * * * * 

 2013
* * * * * * * * * * * * * * *

13-12-22
CH Velikij Nijinskij gjorde det igen!
Bästa Hane med CACIB - denna gång i Cuijk, Nederländerna
STORT GRATTIS till Silke!


DE DE-VDH NL CH
Velikij Nijinskij

13-12-22
CH Velikij Nijinskij made it again!
Best Male with CACIB - this time at International show in Cuijk, The Netherlands!
BIG CONGRAT'S to Silke!

 

 

13-12-14
Idag vann
Velikij Pinega, på sin första dag som Junior, titeln Nordisk Juniorvinnare 2013 och R-CAC på Nordisk Vinnarutställning i Helsingfors!
STORT GRATTIS till Katrii!


 Nord-JW2013 Velikij Pinega
13-12-14
Today won the titel
Nordic Junior Winner 2013 and R-CAC at Nordic Winner Show in Helsinki (Finland).
BIG CONGRATS to Katrii!

13-12-08
CH Velikij Nijinskij blev BIR med CACIB och VDH - och därmed nu också färdig ny
Tysk VDH-Champion - på Tyska kennelklubbens internationella utställning i Kassel!
STORT GRATTIS till Silke!

På samma utställning vann en av Kirgei's tyska döttrar, vackra Alissa v. Nataljinka, Junior-CAC & VDH.
STORT GRATTIS till Anita!


DE DE-VDH NL CH
Velikij Nijinskij

13-12-08
CH Velikij Nijinskij was BOB with CACIB and VDH - and thus also now finsished new
kGerman VDH-Champion - at the German Kennel club Inetrnational show in Kassel!
BIG CONGRAT'S to Silke!

At the same show one of Kirgei's German daughters, beautiful Alissa v. Nalatjinka, won Junior-CAC & -VDH.
BIG CONGRAT'S to Anita!

13-11-10
Orina (rött blurr i mitten) började återställandet av sin meritlista väl genom att vinna ett 492-race på 7HS kappbana i Borås 9/11 :-)
+
Och så har jag uppdaterat
valp-planerna för 2014!

13-11-10
Orina (the red blur in the middle) started the recover of her record well by winning a 492-race at 7HS racetrack in Borås 9/11 :-).
+
I have updated the
breeding/puppy plans for 2014!

13-10-15
Äntligen hinner jag föra in lite gamla uppdateringar: som tur är betyder hösten inte bara mer arbete utan också färre tävlingar.
  13-10-15
Finally I have a little tiome to do some old updatings: luckily fall does not onle mean more work but also less competitions iwth the dogs :-).

Det som hunnit hända unders dessa två månader är att t ex Caica blev färdig Tysk VDH Champion i Hoisdorf 7/9...

Och Olga vann CERT på coursingen i Norge 21/9 –  STORT GRATTIS till Sanna!

 

The highlight evs of these two passed months was that Caica finished German VDH Championship in Hoisdorf 7/9...

And Olga won coursing CAC in Norway 21/9 - BIG CONGGRAT'S to Sanna!

13-08-25
Och idag blev
Natalja ny Dansk Champion och därmed också ny Norsk Champion! Tre championat på en helg = bra jobbat!
- STORT GRATTIS till Annie & Deborah!

*

ent13-08-25
And today
Natalja finished as new Danish Champion, and thereby also as new Norwegian Champion!
Three championships on one weekend = well done!
- BIG CONGRAT'S to Annie & Deborah!
*

13-08-24
I dag blev
Natalja ny Tysk (DE) Champion!
STORT GRATTIS till Annie & Deborah
*

Natalja new German (DE), Danish & Norwegian Champion!

*

13-08-25
Today
Natalja finished as new German (DE) Champion!
-
BIG CONGRAT'S to Annie & Deborah

13-08-20

I dagsläget är det av valparna bara en, vackra Pavlova, som söker ett nytt gott hem - helst i Göteborgstrakten!


Velikij Pavlova, 5 months old

13-08-20

At this time only one of the puppies, beautiful Pavlova, is looking for a new good home - preferably in the Gothenburg area!

13-08-17

På det Internationella Derbyt i Hamburg, blev Velikij Olga nr 3 (av 11 startande), CH Zvezda nr 5 och Caica nr 6.
Vi hade en mycket trevlig dag som gav god erfarenhet - och vi hoppas vara tillbaka nästa år och då med alla i toppkondition :-).

13-08-17

At the International Derby in Hamburg, Velikij Olga was no 3 (of 11 starting), CH Zvezda no 5 and Caica no 6.
We had a very nice day and good experience - hope to come back next year and then with all in top condition :-)


The P-litter's father, handsome "Rouzki"
(Deljnuj Radyznuj av Adelrose), was BEST-IN-SHOW
two days in a row last weekend, and his son,
Velikij
Pusjkin was BIS-4 puppy and BIS-2 puppy!
What a nice day for Linda - BIG CONGRAT'S!

13-08-11

På SKKs Internationella utställning i Ronneby
blev CH Velikij Jusjha (10 år gammal) Bästa tik, BIM och BIR-Veteran, CH Velikij Ninotschka
blev 2a Bästa tik med CACIB :-)

STORT TACK till Rebecka som visade
Jusjha så fint!

*

CH Velikij Jusjha (10 years old) BOS, Best Bitch & Veteran
*

13-08-11

At SKK International Show in Ronneby CH Velikij Jusjha (10 years old) was Best Bitch, BOS & BOB-Veteran, CH Velikij Ninotschka was 2nd Best Bitch with CACIB :-)

BIG THANK'S to Rebecka who handled
Jusjha beautifully!

13-08-03 & 04

En fantastisk helg på Tyska kennelklubbsutställningar i Bremen

Lördag Internationell, 3 August 2013:
CH Velikij Ninotschka BIR med CACIB - ny Internationell (CIB) Champion!
CH Velikij Nicolaij BIM med CACIB,
Velikij Nikita VDH, CAC, (R-) CACIB - ny Tysk-VDH, Tysk (Club) & Svensk Champion!
C. Zvezda VDH, R-CAC - ny Tysk-VDH & Svensk Champion!
Velikij BIS-3 Uppfödare

*

Söndag nationell, 4 August 2013:
C. Zvezda BIR med VDH + CAC - ny Tysk (Klubb) Champion!
Velikij Orina VDH - ny Tysk-VDH, Norsk & Dansk Champion!
CH Velikij Nicolaij BIM,
CH Velikij Nijinskij VDH + CAC - ny Tysk (Klubb) Champion!
Velikij Nikita VDH + R-CAC.

*

Dessutom fick vi en fin familjeträff eftersom också Natalja var med som rent sällskap på utställningen, och jag fick också tillfälle att träffa tre av Olegs avkommor i Tyskland: STORT TACK till alla er som gjorde denna fina helg möjlig!


Bremen International,
BOB
CH Velikij Ninotschka & BOS CH Velikij Nicolaij


Bremen National, BOB C. Zvezda & BOS CH Velikij Nicolaij


Velikij Nicolaij, Nijinskij, Nikita, Ninotschka and Natalja in Bremen 2013

13-08-03 & 04

Great weekend at German Kennel Club shows in Bremen

Saturday International show 3 August 2013:
CH Velikij Ninotschka BOB with CACIB - new International (CIB) Champion!
CH Velikij Nicolaij BOS with CACIB,
Velikij Nikita VDH, CAC, (R-) CACIB - new German-VDH, German (Club) & Swedish Champion!
C. Zvezda VDH, R-CAC - new German-VDH & Swedish Champion!
Velikij BIS-3 Breeder

*

Sunday national show 4 August 2013:
C. Zvezda BOB with VDH + CAC
- new German (Club) Champion!
Velikij Orina VDH
- new German-VDH, Norwegian & Danish Champion!
CH Velikij Nicolaij BOS,
CH Velikij Nijinskij VDH + CAC
- new German (Club) Champion!
Velikij Nikita VDH + R-CAC

*

*

In addition we had a very nice family meeting, including Natalja who was at the show only as a companion dog, and I also had the pleasure of seeing three of Oleg's offspring in Germany: BIG THANK'S to all of you who made this nice weekend!

13-07-05
I dagsläget är det av valparna bara Pavlova som söker ett nytt gott hem - helst i Göteborgstrakten!

Velikij
Pavlova, 4,5 months old
13-07-05
At this time only one of the puppies, Pavlova, is looking for a new good home - preferably in the Gothenburg area!

Uppdateringar på hemsidan har släpat efter ohjälpligt, till stor del p g av vår älskade Kirgeis tragiska död. Oförklarligt blev han allt sjukare och efter flera månaders kamp hjälpte till slut inga mediciner: i slutet av juni fick veterinär låta honom somna in bak i bilen.
Obduktionen visade att han haft en böld med nekros på bröstkorgens insida - på en plats där Kirgei ganska tidigt gnagt sig själv sårig från utsidan.
Det känns märkligt och orätvist att denna böld, trots alla omfattande undersökningar som gjordes, inte kunde hittas tidigare och bara tagits bort, och jag saknar honom så förfärligt.

Några Velikij-borzoier har vunnit bra på utställningar under denna tiden och de formella titlar de fått har förts in eller kommer att föras in på varje hund. Men jag lyckas inte samla ihop alla resultat i god ordning här. Jag är SÅ glad för de duktiga ägarna som tar så väl hand om sina hundars kvaliteter och lovar att sköta detta bättre framåt! Ibland dessa resultat finns t ex några BIR-vinster för Nicolaij, en prestigefylld Landes Sieger Weser-Ems 2013 titel till Natalja och till både Onega och Nijinskij fler VDH :-)


Darling Kirgei
- Missed and morned in proportion to the joy he brought in life


Updatings on the website hasn't been done properly for some time, to a great extent due to the death of our beloved Kirgei. Inexplicably he turned increasingly ill after several months no medication could help any more: After several months struggle, in the end of June, the vet put him to sleep in the back of my car.
Autopsy showed an abscess with necrosis at the inside of the ribcage - on a spot where Kirgei in an early stage gnaw himself from the outside.It feels remarkable and unjust that this abscess, in spite of all exstensive examinations done, could not be identified earlier and simply removed, and I miss him so terribly.

Some Velikij-Borzois have done well on shows during this time and the formal titles they have achieved has been or will be put up on their individual pages. However, I am not able to gather and present the results in good order here. Still, I am SO happy for these nice owners who take such care about their dogs qualities, and I promise to do this better in the future! Among such lost results are some BOB-wins of Nicolaij, a prestigous Landes Sieger Weser-Ems title tof Natalja, and both Onega and Nijinskij winning VDHs :-)

13-06-30
Uppdaterat med nya bilder + videosnuttar på de fyra valpar som är kvar hos oss: tre av dem söker fortfarande kärleks- & omsorgsfulla hem (gärna i Göteborg med omnejd) med tillräckligt intresse för tävling.

Fortfarande en massa tävlingsresultat som inte uppdaterast, men det kommer ... :-).

 


Pravda, 3rd BIS-Baby at Tammsvik 2013

13-06-30
Updated with new pictures + video cuts of the four
P-litter puppies that are still staying with us: three of them are looking for loving and caring homes (ideally in Gothenburg or near by) and with sufficient (!) interest for show & coursing/racing.

Still a lot of show results to add, but that will come later :-).


Velikij
Pravda, 4,5 months old

Velikij
Pavlova, 4,5 months old

Velikij
Penza, 4,5 months old

 
Josjka 10 years old, 2nd Best male & 4th BIS-Veteran at Tånga Hed 2013
 
13-06-12
Onega gjorde idag det sista godkända loppet för kapplicens på medeldistans! GRATTIS Carl-William :-)


Onega
finished Racing License today!
13-06-12
Onega successfully finished the last race for Racing Licens today! CONGRAT'¨S to Carl-William :-)
13-05-23
Uppdaterat med viderosnuttar - här - på de fyra valpar som fortfarande söker kärleks- & omsorgsfulla hem (gärna i Göteborg med omnejd).

   Pravda, 8,5 weeks old
13-05-23
Updated with videocuts of the four
P-litter puppies that are still looking for loving and caring homes (ideally in Gothenburg or near by).

  Pavlova, 8,5 weeks old

   Petrusjka, 8,5 weeks old

   Penza, 8,5 weeks old
13-05-11
Uppdaterat med nya bilder av valparna i
P-kullen, nu redan 8 veckor gamla. För tre är nya äagrna bestämda, en är preliminärt reserverad, och fyra söker fortfarande goda hem :-).
(För leverans kring mitten av juni)

 
Velikij Petrusjka, 8 weeks old
13-05-11
Updated with new pictures of the puppies in the
P-litter, now already 8 weeks old. For three of them the new owners are now decided, one is preliminary reserved, and four of them aree still looking for new loving homes :-).l
(For delivery around middlle of June)

13-05-04­05*
Velikij
Ozerov vann sitt 5e och 6e VDH - OCH BLEV FÄRDIG TYSK VDH + SVENSK CHAMPION!
Onega via reserv sitt 2a och 3e VDH + 1a och 2a CAC på dubbel nationell VDH-utställning i Oldenburg. Najigor fick R-VDH båda dagarna och Olga den första. Samma helg blev Nicolaij Bästa Hane med CACIB i Roskilde. Särskilt grattis till Nicoalijs, Najigors och Onegas ägare :-).

Dessutom passade vi på att ta nya bilder av Olga och Najigor - men de får komma i nästa uppdatering ...

Två av valparna i P-kullen (vars far "Rouzki" nu uppnått 2 års ålder och kunnat bli färdig Norsk Champion!) har nu slutdestination spikad och två är preliminärt reserverade. Till ytterligare fyra söker vi alltså goda hem - gärna i Göteborgstrakten :-)


 Najigor
winning R-VDH both days in Oldenburg

13-05-04­05*
Velikij
Ozerov won his 5th and 6th VDH - AND FINISHED GERMAN VHD + SWEDISH CHAMPION!
Onega via reservs her 2nd and 3rd VDH + 1st and 2nd CAC at doubble national VDH-show in Oldenburg. Najigor got R-VDH both days, and Olga the first day :-). The same weekend Nicolaij was Best Male iwith CACIB in Roskilde. Special congrats to Nicolaij's, Najigor's and Onega's owners :-).

In addition we took new pictures of Olga and Najigor - but they have to wait until next updating...

Two of the P-puppies in the P-litter (whos father "Rouzki" now have reached the age 2 years and thus been able to finish his title Norwegian Champion!) has their final destinations decided, and another two are preliminary reserved. Thus we are still looking for good homes to another four - and wish to get some near Gothenburg :-).

13-04-27*
Velikij
Ozerov vann sitt 2a Norska Coursing CERT + 4e R-CACIL på internationellt prov i Trøgstad.


Velikij Ozerov
13-04-27*
Velikij
Ozerov won his 2nd Norwegian Coursing CAC + 4th R-CACIL at international trial in Trøgstad.
13-04-20
Uppdaterat med uppställningsbilder på fina valparna i
P-kullen, 5 veckor gamla <3
  13-04-20
Updated with stacking pictures of the beautiful puppies in the
P-litter, 5 weeks old <3

13-04-09
Ny bild på Velikij
Onega !

+ Youtube-länkar till videklipp av P-kullen 23 dagar gammal <3

 
Velikij Onega

13-04-09
New picture of Velikij
Onega !

+ Youtube videociut of the P-litter 23 days old <3

13-04-05
Nya bilder av valparna, nu 3 veckor gamla!
- Fast. många fler bilder på Facebook :-)

 P-litter
13-04-05
New pictures of the puppies!
- Though, much more pictures on Facebook :-).
13-04-01
Ny bild av Velikij
Olga - STORT TACK till Sanna :-)

 
 New picture of Olga
13-04-01
New picture of Velikij - BIG THANK's to Sanna :-)

13-03-29
Velikij
Onega vann bruksklassen och sitt första VDH på Tyska Vinthundklubbens stora Borzoi-special i Hoope (126 borzoi anmälda!). STORT GRATTIS till Carl-Willliam!

*

13-03-29
Velikij
Onega won workingclass and her first VDH at the German Sighthound club yearly special show for Borzoi (126 borzoi enterd!)
BIG CONGRAT'S to Carl-Willliam!

*

13-03-24
Malmö SKKs Internationella utställning
Multi-CH Velikij
Nicolaij blev BIR & BIG-3,
DK SE NO CH Velikij
Oleg 2a Bästa hane med (R-) CACIB,
Velikij
Nikita blev 4e Bästa hane med CERT,
Velikij
Onega blev 3e Bästa ti8k med CERT,
och med denna grupp blev Velikij BIR-uppfödare:-)
STORA GRATULATIONER till Lilian & Jenny, Kristina & Rune och Carl-Willliam!
  13-03-24
Malmö SKK International show
Multi-CH Velikij
Nicolaij was BOB & BOG-3,
DK SE NO CH Velikij
Oleg 2nd Best male with (R-)CACIB,
Velikij
Nikita was 4th Best male with CAC,
Velikij
Onega was 3rd Best bitch with CAC
and with tjis group Velikij was BOB-Breeder :-)
BIG CONGRAT'S to Lilian & Jenny, Kristina & Rune and Carl-Willliam!
 P-kullen - föddes 15e mars 2013!
3 hannar och 5 tikar - alla i olika nyanser av rött :-)

 P-litter - arrived 15th of Mars 2013!
3 males and 5 females - all 8 in different shades of red :-)

13-03-12


Swedish Borzoi Club award for excellent offspring quality (more than 5 champions) to wonderful Jetzina av Fjascho, mother of Velikij J- & K-litter 

 
NL CH Velikij Nijinskij finished as No 2 at the male
Top-Ten list (show) in Netherlands 2012 :-).
WELL DONE & BIG CONGRAT'S to Silke!

13-03-12


Swedish Borzoi Club award for excellent offspring quality (more than 5 champions) to sweetest Archangelica Ivanova, mother of Velikij N- & O-litter 

13-03-10

 
No 1: Velikij Ozerov

 Swedish Borzoi Club
Top-Ten Beauty & Performance 2012

1. Velikij Ozerov
2. Cvoboda Zvezda
Mareldens Åska Zesmar
3. Velikij Oleg
4. Velikij Nicolaij

Chernak's The One And Only
5. Sahejeev's Semnatstaja Gadalka
6. Velikij Orina
Laika Vom Sörling Hüs
7. Velikij Laryssa

13-03-10

 
No 2: Cvoboda Zvezda

13-02-24

Multi-CH Velikij Nicolaij blev BIR med CACIB & CAC - och därmed NY NORSK CHAMPION på NKKs Internationella utställning i Bø 24e Februari! STORT GRATTIS till Lilian!

Nordisk Junior Vinnare 2011 Velikij Orina blev 2a Bästa Tik med CERT & R-CACIB :-).

 
Velikij Orina ­ WINNING CAC & R-CACIB in Norway

13-02-24

Multi-CH Velikij Nicolaij was BOB with CACIB & CAC - and thus new NORWEGIAN CHAMPION at NKK INT show in Bø 24th of February! BIG CONGRAT'S to Lilian!

Nordic Junior Winner 2011 Velikij Orina was 2nd Best Bitch with CAC & R-CACIB :-).

13-02-12

MCH Velikij Laryssa väntar valpar med den vackre unga hannen Deljnu Radyznuj av Adelrose. Valpar kommer alltså i mitten av mars :-).

Se STAMTAVLAN för kommande VELIKIJ P-kull 

 
Velikij P-litter father: Deljnu Radyznuj "Rouzki"

12-02-12

MCH Velikij Laryssa is exspecting puppies - with the beautiful young male Deljnuj Radyznuj av Adelrose. Puppies will arrrive in the middle of Mars :-).

Check PEDIGREE for coming VELIKIJ P-litter 

13-02-1

Idag, på Internationell utställning i Eindehoven, blev DE-VDH CRO LUX CH, Nord-JW 2010, DE Jug-CH Velikij Natalja färdig INTERNATIONELL CHAMPION! (C.I.B.) !
STORA GRATULATIONER till Annie & Deborah!

 
Velikij Natalja finished INTERNATIONAL CHAMPION! (C.I.B.) !

12-02-1

Today, at International Eindehoven show, DE-VDH CRO LUX CH, Nord-JW 2010, DE Jug-CH Velikij Natalja finished INTERNATIONAL CHAMPION! (C.I.B.) !
BIG CONGRAT'S to Annie & Deborah!

13-01-30
Äntligen uppdaterat med hyfsat bra - eller i alla fall bättre! - bilder av
Caica och Zvezda. Ännu bättre kommer när vi närmat oss våren lite mer :-)-

­­­  Caica
13-01-30
Finally updated with resonably good pictures - or at least better - of
Caica and Zvezda. Even better will come as spring comes closer :-)-
13-01-13
 
Nijinskij wann sitt 4th VDH och 3e DE-CAC i Nurnberg
- STORT GRATTIS till Silke!

 
13-01-13
Nijinskij won his 4th VDH and 3rd DE-CAC in Nurnberg
- BIG CONGRAT'S to Silke!

Vi önskar alla Velikij-ägare och borzoivänner ett mycket gott nytt år 2013!

Och börjar det nya året med placeringar på 2012 års 10-i-topp-listor för Borzoi (Sverige):

UTSTÄLLNING
Vinstrikaste hund, nr 9
: CH Velikij Nicolaij
- STORT GRATTIS till Lilian &V familjen Nilsson

Vinstrikaste uppfödare, nr 4: VELIKIJ
Bästa avelshund nr 7: CH Ivanova
Bästa avelshund nr 9: CH Velikij Josjka

COURSING
Vinstrikaste hund, nr 5
: Velikij Ozerov
Vinstrikaste hund, nr 8: Cvoboda Zvezda

Vinstrikaste uppfödare, nr 1: VELIKIJ
Bästa avelshund nr 2: CH Velikij Josjka
Bästa avelshund nr 3: CH Ivanova

 

Vi hoppas också att vackra och trevliga Laryssa skall få valpar i mars :-).

 
C.I.B. SE DK FIN DE-VDH CH Velikij Laryssa

We wish all Velikij-owners and Borzoi-friends a very good new year 2013!

And start this new year with placements on the year 2012's top-ten-lists for Borzoi (Sweden):

SHOW
M ost winning borzoi, No 9
: CH Velikij Nicolaij
- BIG CONGRAT'S to Lilian & the Nilsson family

Most winning borzoi breeder, No 4: VELIKIJ
Most successful breeding borzoi, No 7: CH Ivanova
Most successful breeding borzoi, No 9: CH Velikij Josjka

COURSING
M ost winning borzoi, No 5
: Velikij Ozerov
M ost winning borzoi, No 8: Cvoboda Zvezda

Most winning borzoi breeder, No 1: VELIKIJ
Most successful breeding borzoi, No 2: CH Velikij Josjka
Most successful producer, No 3: CH Ivanova

 

We also hope that beautiful and charming Laryssa will have puppies in Mars :-).

­­­­OLD NEWS: ­­°> 2012­­°> 2011­­> 2010­­ > 2009 ­­ > 2008 ­­­­­­­­

­­> 2007 ­­> 2006 - 2005 ­­>2004 ­­>2003 ..