senaste nytt ... 2015   latest news ...

15-11-01
Velikij Nicolaij blev BIR med CACIB & Dansk Vinnare 2015 på DKKs utställning i Herning!
STORT GRATTIS till Lilian med familj!

 

Samma dag fick jag också nytagna bilder av Caica and Velikij Qazimir!

 

Under den här perioden uppträdde också Qandinsky, Remizova och Olga som fotomodeller i Elle's modemagasin nr 11/2015!

Qirov med ägare Sidsel modellade i en hattdesignsession med Anna Osk Erlingsdottir som fotograf (sök i facebook)!

Båda sessionerna ute i naturen!

Dessutom ser man nu sex Velikijborzoier - iklädda kapptäcken (!) - i annonsen för MyDog 2016, SKKs internationella dubbelutställning i Göteborg i januari nästa år.

Jag hoppas att detta fungerar som fantastisk marknadsföring av denna underbara ras!

 

15-10-24
Velikij Natalja blev BIM med CAC & CACIB och BIS3 Bruksklass på Belgiska kennelklubbens internationella utställning i Leuven!
STORT GRATTIS till Deborah & Annie!

Samma dag hade jag nöjet att döma SvVKs Västra verksamhetsklubbs årliga Klubbmästerskap i coursing - trevlig erfarenhet med massor av utmärkta lopp!

 

15-10-18
Vi fick tid att ta lite aktuella foton på SvVKs utställning i Vallentuna:
Velikij Repin (6 månader) Hp2 valp
Velikij Remizova (6 månader) Hp1 BIR-valp
Velikij Qandinsky (16 månader) CK1 BIR-Unghund & R-CERT.
GRATTIS till Monica & Sanna!

 

Samma dag vann Velikij Kirgeis tyska dotter med Kuskaya's Geisha CERT & CACIL på coursing i Inzing!
STORT GRATTIS till Sonja & Hildegard Sigl!


15-11-01: Velikij Nicolaij - BOB, CACIB & Danish Winner 2015!


Velikij in Elle fashion magazine 11/2015


15-10-24: Natalja BOS with CAC & CACIB + BIS-3 Workingclass, in Leuven (B) 24/10/2015!


15-10-18: New pictures of Remizova (BOB-puppy), Repin & Qandinsky (BOB-Intermediate & R-CAC) - this picture!

15-11-01
Velikij Nicoalij was BOB with CACIB & Danish Winner 2015 in at DKK's show in Herning!
BIG CONGRATS to Lilian & family!

 

The same day I also got up-to-date pictures of Caica and Velikij Qazimir!

 

During this period Qandinsky, Remizova and Olga also featured as fashion models in Elle magazine no 11/2015!

Qirov with his owner Sidsel appeared as models in a hat design session, photographed by Anna Osk Erlingsdottir (find in facebook)!

Both beautiful sessions out in nature!

In addition six Velikij borzois now appear - with racing jackets (!) - in the advertise for MyDog 2016, SKK's International doubleshow in Gothenburg, January next year.

I hope all this will work as faboulus marketing of this lovely breed!

 

15-10-24
Velikij Natalja BOS with CAC & CACIB and BIS-3 Workingclass at the Belgian Kennel Club International show in Leuven!
BIG CONGRATS to Deborah & Annnie!

The same day I had the pleasure of judging the Sighthoundclub West Coursing Section’s yearly Club Coursing - nice experience with plenty of excellent runs!

 

15-10-18
Got the time to take some new pictures from Swedish Sighthound club show in Vallentuna:
Velikij Repin (6 months old) Hp2 puppy
Velikij Remizova (6 months old) Hp1 BOB puppy
Velikij Qandinsky (16 months old) CQ1 BOB Intermediate class, CQ & R-CAC.
CONGRATS to Monica & Sanna!

 

The same day Velikij Kirgei's German daughter with Kuskaya's Geisha won CCAC & CACIL at coursing in Inzing!
BIG CONGRATS to Sonja & Hildegard Sigl!

15-10-04

Fin dag på Rostock Internationell utställning:
Velikij Qazimir VDH CAC CACIB BOB & Group-3!
SE CH Velikij Petrova VDH CACIB!
Velikij Petrusjka VDH CAC & R-CACIB!
GRATTIS till mig & Linnea :-)


Velikij Qazimir, Petrova & Petrusjka

15-10-04

Nice day at Rostock International show:
Velikij Qazimir VDH CAC CACIB BOB & Group-3!
SE CH Velikij Petrova VDH CACIB!
Velikij Petrusjka VDH CAC & R-CACIB!
CONGRATS to me and Linnea :-)

15-09-26

Hemsidan updaterad med nya bilder på många av de yngre (kolla kullöversiktsidan) + coursingnyheterna nedan!


Velikij Pusjkin, 2.5 years old

15-09-26

Website updated with new pictures of many of the young ones (check the litter survey page) + the coursing news below!

 

15-09-12

VDH CH Velikij Olga blev 2a med 83p, tog sitt tredje CERT på coursing i Trøndelag, Norge och blev ny Norsk & Svensk Coursing Champion!
STORT GRATTIS till Sanna!

SE CH Velikij Petrova blev 1a med 84p och vann sitt andra CERT i Norge. MCh Velikij Ninotschka blev 3a och Velikij Petrusjka 4a, båda med hedervärda 79,75p.

Dessutom fick vi träffa Velikij Pusjkin som fick pröva på coursing om än i minsta laget + tillfälle att ta nya bilder på några av juvelerna!


Olga - 2a with CAC and NEW NO & SE LCCH, Petrova 1rst with CCAC

15-09-12

VDH CH Velikij Olga was 2nd with 83%p, won her 3rd CCAC at coursing in Trøndelag, Norway and finished new Norwegian & Swedish Coursing Champion!
BIG CONGRATS to Sanna!

SE CH Velikij Petrova was 1st with 84%p and won her 2nd CCAC in Norway. MCh Velikij Ninotschka was 3rd and Velikij Petrusjka 4th, both with honourable 79,75%p.

In addition we had the pleasure of meating Velikij Pusjkin who was allowed to make his first tries on the field (though not as much as I wanted) + we had opportunity to take new pictures of some of the jewels!

SAMLADE RESULTAT FRÅN HELA AUGUSTI
- som resulterade i tre nya Velikij-champions!

BOB & BOS Landessieger NRW 2015
COLLECTED RESULTS FROM ALL OF AUGUST!
- which resulted in three new Velikij Champions!
15-08-30
En övermäktigt het dag på vinthundklubbsutställning i Ekrath-Hochdal:
Olga fick VDH och blev därmed ny Tysk Kennelklubb (DE-VDH) Champion!
Pavlova fick R-VDH,
Petrova
VDH, Landessieger NRW 2015 (LS), Bästa tik & BIM och
Pravda VDH, CAC, LS, Bästa hane & BIR - och blev därmed ny DE-VDH, DE, SE & DK Champion! Pravda kom också långt i BIS-finalen och var till sist en av de två som valts ut - men Sloughin tog det ;-).
STORT GRATTIS till både Sanna and mig!

Pravda - VDH, CAC, LS, Best Male & BOB & new DE-VDH, DE, SE & DK Champion!
15-08-30
A super-hot at sighthound club show in Ekrath-Hochdal:
Olga got VDH and is by that new German Kennel Club (DE-VDH) Champion!
Pavlova got R-VDH,
Petrova VDH, Landessieger NRW 2015 (LS), Best female & BOS and
Pravda VDH, CAC, LS, Best Male & BOB - and finished new DE-VDH, German Club (DE), Swedish (SE) & Danish (DK) Champion! Pravda was also one of the two finally selected for the BIS - but the Sloughi got it ;-).
BIG CONGRATS to both Sanna and myself!
15-08-29
Olga fick VDH på vinthundklubbsutställning i Greppin, Pavlova R-VDH (krävbart) & R-CAC (som blir CAC), Petrova R-VDH (som blir VDH) och Pravda VDH CAC & BOB!
  15-08-30
Olga got VDH at sighthound club show in Greppin,
Pavlova
R-VDH (claimable) & R-CAC (will be converted to valid),
Petrova R-VDH (will be converted to valid) and
Pravda
VDH, CAC, Best Male & BOB!
15-08-23
Qazimir blev 2a Bästa Hanhund med CERT på SKKs utställning i Ljungskile, Petrova blev 2a Bästa tik och Pavlova Bästa tik & BIM med CERT och NY Svensk & Dansk Champion!

Pavlova - at SKK Ljungskile Best Female & BOS with CAC & new Swedish & Danish Champion!
15-08-23
Qazimir was 2nd Best Male with CAC at SKK's show in Ljungskile,
Petrova was 2nd Best Female and
Pavlova was Best Female & BOS with CAC - and finished NEW Swedish & Danish Champion!
15-08-09
Pravda blev 2a Bästa Hanhund med CERT & R-CACIB på SKKs utställning i Ronneby och Laryssa blev 3e Bästa tik & BIR-veteran.
 
15-08-09
Pravda was 2nd Best Male with CAC & R-CACIB at SKK's show in Ronneby and
Laryssa
was 3rd Best Female & BOB-veteran.

15-08-01+02
Olga blev Bästa tik & BIM med VDH, CAC & CACIB och VDH på söndagen på VDHs Int+Nat utställningar i Bremen, Pravda fick R-CAC & R-VDH båda dagarna, Pavlova fick VDH på lördagen.


Olga Best Female & BOS with VDH, CAC & CACIB in Bremen, in Ekrath finished DE-VDH Champion!15-08-01+02
Olga was Best Female & BOS with VDH, CAC & CACIB and got VDH on Sunday at VDH's Int+Nat shows in Bremen,
Pravda
got R-VDH & R-CAC both days,
Pavlova
got VDH on Saturday.

15-07-26
På SvVKs utställning på Strömsholm blev Qandinsky Bästa Juniorhane med CK, Qazimir 2a Bästa Juniorhane med CK och Pravda 2a Ökl med CK & R-CERT.

15-07-25
Qazimir blev 3e Bästa Hanhund med CERT på SKKs internationella utställning i Ransäter och
Petrova blev Bästa tik & BIM med CERT & CACIB - och NY Svensk Champion!

 


Petrova
CAC, CACIB & NEW Swedish Champion!

 

15-07-26
At SvVK show at Strömsholm Qandinsky was Best Junior Male with CQ, Qazimir was 2nd Best Junior Male with CQ and Pravda was 2nd in Open class with CQ & R-CAC.

15-07-25
Qazimir was 3rd Best Male with CAC at SKK's International show in Ransäter and
Petrova was Best Female & BOS with CAC & CACIB - and is now NEW Swedish Champion!

 

15-07-11
Qazimir blev 2a Bästa Hanhund med CERT på SKKs utställning i Tvååker idag!
Petrova blev 2a Bästa tik med R-CERT.
15-07-11
Qazimir was 2nd Best Male with CAC at SKK's show in Tvååker today!
Petrova was 2nd Best Female with R-CAC.
... och Rostovina har nu hittat sitt nya hem och kommer att flytta till Malin och Magnus familj! ... and Rostovina has now found her new home and will move to Malin & Magnus family!

15-07-08
Hemsidan uppdaterad med valpnyheter och utställningsrapporter sedan 20/6 och en hel del nya bilder på deras egna sidor på nästan alla hundar som namnges.

På grund av ändrade förhållanden söker nu en tikvalp, Rostovina, ett perfekt hem.


Rostovina
, söker ett perfekt hem

15-07-08
Website updated with puppy news and showreports since 20/6 and plenty of new pictures on their own pages of most dogs named.

Due to changed circumstances one puppy girl, Rostovina, is now looking for a perfect home.

15-07-08
Raskova moved to Erica 6/7


15-07-08
Repin will move to Conny & Monica tomorrow (9/7)


15-07-08
Remizova will move to Sanna tomorrow (9/7)
15-07-04
Qazimir (bild >) blev 2a Bästa Hanhund med CERT + BOB-junior med Junior klubbcert och Pavlova 2a Bästa Tik med CERT på Danska vinthundklubbens utställning i Nørresundby!
Dessutom debuterade Qarenina "Vega" med Exc/2 & CK i juniorklass, CH Oleg blev 3a Bästa Hanhund & BIS2-Bruks och hans son CH Akira blev BIR - STORT GRATTIS till Jenny!

15-07-04
Qazimir (< picture) was 2nd Best Male with CAC + BOB-junior with Junior club-CAC and Pavlova 2nd Best Female with CAC at Danish Sighthound Club show in Nørresundby!
In addition Qarenina "Vega" debuted with Exc/2 & CQ in junior class, VELIKIJ was BIS3-Breeder, CH Oleg was 3rd Best Male & BIS2-Working and his son CH Akira BOB - BIG CONGRATS to Jenny!

15-06-21
Pravda blev Bästa Hane & BOS med CACIB & CERT och Qazimir (bild >) 2a Bästa Hanhund med R-CERT på Danska Kennelklubbens utställning i Vejen - och båda är därmed kvalificerade för Crufts 2016!

15-06-21
Pravda was Best Male & BOS with CACIB & CAC and Qazimir (< picture) 2nd Best Male with R-CAC at Danish Kennel Club show in Vejen - and both are thereby qualified for Crufts 2015!
15-06-20
Petrova blev BIR med CERT på Svenska Vinthundklubbens utställning på Tånga Hed och Laryssa (bild >) blev 3e Bästa Tik & BIS3-veteran!

15-06-20
Petrova was BOB with CAC at Swedish Sighthound Club show at Tånga Hed and Laryssa (< picture) was 3rd Best Bitch & BIS3-veteran!

15-06-19
Alla valparna i R-kullen är nu reserverade.
Nästa kull kommer tidigast nästa vår (2016).

15-06-19
All puppies in the R-litter are now reserved.
Next litter will come earliest next spring (2016).
 

15-06-08

Today the Velikij R-litter registration is done!

 

15-06-06

Nu har jag äntligen också fått fotograferat valparna! Hela kullen kan man se på kullöversikten.

Updated with 7-week pictures of the puppies:
Rozanova, Repin, Rostovina, Remizova and Rimsky,
d___
Rostovina_____and____Raskova

 

Finally I also had time to take pictures of the puppies! All of them side by side at the littersurvey page.

15-05-30

Nu har jag äntligen uppdaterat, byggt om och flyttat mitt Akvarellgalleri jag har inge kontakt med den gamla (glocalnet), så jag kan inte ta bort den, men det uppdaterade galleriet ligger alltså nu här!


Wellcome to visit my updated water colour gallery!

15-05-30

Finally finished updating, moving and rebuilding my water colour gallery! I have no contact with the old one (on glocalnet), so I can not remove it, but the updated gallery is now at this site!

15-05-24

Multichampion Velikij Natalja blev Holländsk Champion
och fick ännu en titel på sin långa lista, som BOS med
CERT & CACIB i Arnhem!

STORT GRATTIS till Annie & Deborah!

15-05-24

Multichampion Velikij Natalja added another title to her
long list, becoming Dutch Champion as BOS with CAC
& CACIB
in Arnhem!


BIG CONGRATS to Annie & Deborah!

15-05-02

Nationell Lure Coursing i Sone, Norge:
Nr1 Velikij Petrova 80,75%p med Coursing CERT,
Nr 2 Velikij Petrusjka 79,5%p,
Nr 3 Velikij Pavlova 79%p och
No 4 Velikij Olga 77,5%p
- alla fyra gjorde utmärkt ifrån sig!

15-05-02

National Lure Coursing in Sone, Norway:
No1 Velikij Petrova 80,75%p with Coursing CAC,
No 2 Velikij Petrusjka 79,5%p,
No 3 Velikij Pavlova 79%p and
No 4 Velikij Olga 77,5%p
- all four made it excellently!

15-04-26

Velikij Qandinsky was 3rd Best Dog with CAC!
BIG CONGRATS to Monica with Qandinsky!

And Velikij Pavlova 3rd Best Bitch at SKK show in Västerås today :-)

15-04-23

Äntligen har jag hunnit ta lite bilder på R-valparna, 1 vecka gamla - långt ifrån perfekta, men i alla fall :-)

Har också länkat till deras egna sidor (med profilbilder) från kullöversikten.


Velikij R-litter 1 week old, from left:
Rozanova, Raskova, Repin, Rostovina, Remizova,
Rimsky
and Ruskaja (sadly lost)

15-04-23

Finally I have had some time to take pictures of the puppies, 1 week old - far from perfect photos, but still pictures :-)

Also added links to their one pages (with profile photos) from the littersurvey page.

15-04-16

Velikij R-kullen är född!
Mer info på valpar/planersiddan...

2 hanar (vit & guld) + 4 tikar (1 vit & guld, 4 vit & röd)!
Alla sunda, med vackert fördelade färger och utmärkt pigmentering!

Mer bilder kommer efterhand - eller hittas i överflöd på min facebookprofil :-)

15-04-16

Velikij R-litter is born!
More info at the breeding/puppies page...

2 males (white & goldd) + 4 girls (1white & gold, 4 white & red)!
All sound, with beautiful colour distribution patterns and excellent pigmentation!

More pictures will come - and will in abundance be found at my facebook profile :-)

15-04-04

Idag på Svensk Vinnarutställning fick Velikij Qandinsky, 9 månader gammal, Exc. 1 CK och blev Svensk Junior Vinnare 2015!

Velikij Olga med Exc. 1 CK blev 2a Bästa tik med R-CERT & R-CACIB!


STORT GRATTIS till Monica & Sanna!

15-04-04

At Swedish Winner show today Velikij Qandinsky, 9 months
old, got exc.1 CQ and became Swedish Junior Winner 2015!

Velikij Olga with exc.1 CK, was 2nd Best bitch with R-CAC & R-CACIB!


BIG CONGRATS to Monica and Sanna!

15-03-25

Idag fick vår mycket speciellt älskade Velikij Josjka somna in för alltid.
Josjka utvecklad analadenom/analcarcionom. Han svarade bra på första behandlling, men sedan inte. Tredje gången det började växa igen, men mycket fortare, beslöt vi att han skulle få gå vidare innan han blev för dålig. Men vi är så glada för den extra tiden han fick - han blev bara ljuvligare och ljuvligare ju äldre han blev.

Jag har oroat mig så mycket för denna dag men vår undebara veterinär har igen hjälpt oss att göra det så fint. I bilen, med huvudet i mitt knä och mumsande på supergodis....
Man vet att de inte lever i eveighet - ändå gör det så ont. Jag hoppas mitt hjärta fungerar som en ödlesvans för han tog en stor bit med sig...


Velikij Josjka 01/08 2003 –25/3 2015, on his 11th birthday

15-03-25

Today our very special darling Velikij Josjka was put to eternal sleep.
Josjka developed analadenom/analcarcionom. He responded well at first treatment, but then not. Third time seeing it coming back but much faster we decided we should let him go before going into bad condition. But we are so happy for the extra time of life he got - he grew just more and more charming with age.

I have feared this day but my wonderful vet has again helped us to make it so nice. In the car, with his head on my lap and eating super-goodies...
You know they don't live for ever - still it is heart breaking. I hope my heart works like a lizzard's tail because he really took a big part with him....

15-03-21

Velikij Qalinka blev idag, 9 månader gammal på sin första officiella uttställning, BIR-junior med Exc+CK och CERT, BT-3 och BIS-junior på Svenska Vinthundklubbens utställning i Boden idag!

STORT GRATTIS till Amanda-Cecilia!


Velikij Qalinka, CAC, BB-3 & Junior-BIS today!

15-03-21

Velikij Qalinka, 9 months old at her first official show, was BOB-junior with Exc. +CQ and CAC, BB-3 and also Junior-BIS (!) at Swedish Sighthound Club show in Boden today!

BIG CONGRAT'S To Amanda-Cecilia!

15-03-16

Ninotschka's sida uppdaterad med två ljuvliga bilder på henne som unghund + valpar/planer-sidan uppdaterad med stamtavlelänk till hennes kommande kull.


Ninotschka
as youngster 2011

15-03-16

Ninotschka's page updated with two new lovely pictures of her as youngster + breeding plan page uppdated with pedigree link for her coming litter.

15-03-14

Idag gjorde Alexei von Nataljinka sitt sista godkända godkända lopp för coursinglicens!
STORT GRATTIS till Åsa!


Alexeij
finishing coursing licence!

15-03-14

Today Alexeij von Nataljinka succesfully finished his last run for coursing licence!
BIG CONGRAT'S to Åsa!

15-03-10

Idag kan vi lyckligt berätta att MultiCh Velikij Ninotschka väntar valpar med den fantastiska pappan till vår förra kull (Q-) och vi ser fram emot en underbar guld-kull kring 13e april!

Läs mer på vår valpar/planer-sida :-)


Velikij Ninotschka

15-03-10

Today we happily declare that MultiCh Velikij Ninotschka is expecting puppies with the fabulous father of our last litter (Q-) and we look forward to a loveley gold litter around 13th of April!

Read more on our breeding plan page :-)

15-03-08

Velikij Pjotr och Kirgeis tyska son Alexeij von Nataljinka gjorde sina första godkända lopp för coursinglicens!
Bra jobbat Åsa!
Nu hoppas vi att de kan bli klara för att starta på årets första prov :-)


Velikij Pjotr

15-03-08

Velikij Pjotr and Kirgei's German son Alexeij von Nataljinkas successfully finished their first runs for coursing licence! Well done Åsa!
Now we hope they can get ready to start on the first trials this year :-)

15-02-03

Velikij Petrusjka gjorde sitt sista godkända lopp för coursinglicens i lördags: Grattis till mig och Linnea :-)
Nu är också denna P-flicka klar för vårens coursingsäsong!

15-02-03

Velikij Petrusjka succesfully finished her last race for coursing licence this Saturday: Congrat's to me and Linnea :-)
Now also this P-girl is ready for the spring season :-)

15-01-21
Denna sorgliga dag fick vi säga farväl till käraste modiga och galna Jusjha - hennes kropp var för sliten av ålder och gamla äventyr.

Dagen innan fick vi också det sorgliga beskedet att Mirjam Mårtensson, en av våra första högt värderade vänner som införlivades i Velikij-familjen och ägare till Ch Velikij Danilo, gått bort. Vi önskar hennes son Dennis tröst dessa mörka dagar.


The last day: brave and beautiful Jusjha –  in a good mood, eating cheese cubes until falling a sleep in my arms in the back of my car.

15-01-21

This sad day we had to say goodbye to dearest brave and crazy Jusjha - her body was now to worn by age and old adventures.

The day before we also got the sad news that Mirjam Mårtensson, one of our first precious friends enrolled to the Velikij family and proud owner of Ch Velikij Danilo, passed away. We wish her son Dennis comfort in these dark days.

15-01-07
MultiCh Velikij Natalja blev Årets vinstrikaste Borzoitik 2014 i Belgien!

STORT GRATTIS till Deborah & Annie!

15-01-07
MultiCh Velikij Natalja was Topwinning Borzoi bitch 2014 in Belgium!

BIG CONGRAT'S to Deborah & Annie!


Velikij Qirov, almost 7 months old

15-01-02
We wish everyone a very happy new year 2015!

And a specially happy new year to
Velikij Qirov and his new owner,
Sidsel Löyche in Borås!

14-01-01
Jag har äntligen lyckats flytta allt (!) material till denna nya perfekta hemsidesadress! Det finns säkert fortfarande kvar fel här och där, men snart kommer det bli mycket lättare för mig att göra detta både snabbt & bra.
  14-01-01
I finally managed to move the complete material to this new perfect web site address! There might still be some faults here and there, but soon it will be much easier for me to do this fast & well.

­­­­OLD NEWS: ­­°> 2014­­­­°> 2013­­°> 2012­­°> 2011­­> 2010­­ > 2009 ­

­ > 2008­­­­> 2007 ­­> 2006 - 2005 ­­>2004 ­­>2003 ..