senaste nytt ...  2014   latest news ...
14-12-16
Fick den här fina bilden av Izabelle Åkerström (Iorek's), på Velikij Petrova, 20 månader (på dagen!) från Svensk Vinnarutställning i söndags - hon vann inget men blev 1/5 med exc- + CK i unghundsklass och en av totalt sex tikar i Bästa tikklass.
  14-12-16
Got this beautiful picture from Izabelle Åkerström (Iorek's) of Velikij Petrova, 20 months old (on the day!), from the Swedish Winner show in Stockholm this Sunday – she didn't win anything but was 1/5 with exc. + CQ in intermediate class and one of totally six females in Best female competition class.

14-10-20

Velikij Qalinka blev Baby-BIS4 på sin debut på SvVKs utställning i Boden.
STORT GRATTIS till Amanda-Cecilia!

Velikij Qandinsky blev samma dag BIM-Baby på sin debut på SvVKs utställning i Vallentuna.
STORT GRATTIS till Monica!

På SvVKs utställning i Vallentuna blev också Velikij Petrova BIM med CERT, CH Caica Velikaja BT3 med R-CAC och Velikij Pavlova BT4, bland tikarna. Dessutom blev VELIKIJ BIS3-uppfödare.
= Grattis till mig :-).
Bland hannarna blev CH Velikij Nicolaij Bh2 och CH Velikij Oleg Bh4, slagen av sin tyska son Akira som blev BH3 med CERT.
STORT GRATTIS till Jenny & Lilian!

+ Uppdaterat med nya bilder av Pjotr och Orovan.
TACK Åsa!


Velikij Qalinka Baby-BIS4


Velikij Qandinsky Baby-BOS

[+ more pictures will come!]

14-10-20

Velikij Qalinka was Baby-BIS4 at her debute at SvVK's show in Boden.
BIG CONGRAT'S to Amanda-Cecilia!

The same day Velikij Qandinsky was Baby-BOS at SvVK's show in Vallentuna.
BIG CONGRAT'S to Monica!

Also at SvVK's show in Vallentuna, Velikij Petrova was Best Female/BOS with CAC, CH Caica Velikaja BF3 with R-CAC and Velikij Pavlova BF4. In addition VELIKIJ was BIS3-Breeder.
= Congrat's to me :-)
Of males CH Velikij Nicolaij was BM2 and CH Velikij Oleg, beaten by his German son Akira who was BM3 with CAC.
BIG CONGRAT'S to Jenny & Lilian!

+ Updated with new pictures of Pjotr and Orovan.
THANKS to Åsa!

 

+ gamla nyheter med ny bild:

28-09-2014: Gratry/B

MultiCh Velikij Natalja blev Bästa tik & R-BIS med CERT på Belgiska Borzoi´klubbens special!

STORT GRATTIS till Deborah & Annie!

+ old news with new picture:

28-09-2014 : Graty/B

MultiCh Velikij Natalja was Best Female & R-BIS with CAC at the Belgian Borzoi Club show!

BIG CONGRAT'S to Deborah & Annie!

14-10-04
Två av systrarna P har sina första godkända internationella coursingprov! Petrova blev 2a bästa borzoi (av 11) med DE R-CCAC & R-CACIL och Pavlova blev 5a med 80% poäng i Ostercappeln, Tyskland :-).
Dessutom var vinnaren med CCAC & CACIL Kirgeis tyska dotter Alissa von Nataljinka och hennes syster Alaska blev 3a! STORT GRATTIS till uppfödaren & ägaren Anita!


Velikij Pavlova (5th 80%p) and Velikij Petrova (2nd R-CCAC & R-CACIL)
at their first coursing trial, in Ostercappeln, Germany
14-10-04
Two of the P-sisters have their first approved International coursing trials! Petrova was 2nd best borzoi (of 11) with DE R-CCAC & R-CACIL and Pavlova finished as no 5 with 80% points in Ostercappeln, Germany :-).
In addition the winner with CCAC & CACIL was Kirgei's german daughter Alissa von Nataljinka and her sister Alaska was no 3! BIG CONGRAT'S to breeder & owner Anita!
14-10-01
Uppdaterat med fina bilder på VACKRA Velikij Orlov, 4 år, från Martine idag - STORT TACK!

Velikij Orlov, 4 years
14-10-01
Updated with pictures of BEAUTIFUL Velikij Orlov, received today from Martine - BIG THANK'S!
14-09-28
INT Multi CH Velikij Natalja – Exc. CERT Bästa tik & BOS på Belgiska "Borzoi klubb-specialen"!
STORT GRATTIS till Annie Rogiers & Deborah Soete

14-09-28
INT Multi CH Velikij Natalja –  Exc. CAC Best female & BOS at the "Belgium Borzoi club"!
BIG CONGRAT'S to Annie Rogiers & Deborah Soete!

14-09-21
SE DK DE-VDH CH Velikij Ozerov blev, som 2a Bästa borzoi med CCAC & (5e!) R-RACIL, idag ny Norsk & Svensk Lure Coursing Champion!

14-09-21
SE DK DE-VDH CH Velikij Ozerov, by getting 2nd Best borzoi with CCAC & (5th!) R-RACIL, is today new Norwegian & Swedish Lure Coursing Champion!

14-09-20

Velikij Pusjkin vann sitt 5e CERT som 2a Bästa hanhund efter pappa Rouzki" som blev BIR & BIG!
STORT GRATTIS till Linda!


Pusjkin
, 18 months old winning his 5th CAC

14-09-20

Velikij Pusjkin won his 5th CAC as 2nd Best Male after daddy "Rouzki" who was BOB & BIG!
BIG (!) CONGRAT'S to Linda!

14-09-14
Pravda fick Exc/1 med CK och blev 4e bästa hanhund idag på SKKs Internationella utställning i Eslöv, Pavlova med Exc./1 och CK blev 2a Bästa tik med CERT och R-CACIB :-).


Pravda 4th Best male & Pavlova 2nd Best female :-)

14-09-14
Pravda got Exc./1 with CQ and was 4th Best male today at SKK International show in Eslöv and Pavlova with exc./1 was 2nd Best female with CAC and R-CACIB :-).

14-09-13

Blandad dag på Svenska Vinthundklubbens utställning i Lund: Pravda Exc./2 med CK, Pavlova Exc./1 med CK och Alexeij Exc./4. Men å andra sidan fick Olegs tyska son Akira CERT som 4e Bästa Hanhund och Nicolaij blev 2a Bästa hanhund - STORT GRATTIS till Jenny & Lilian!

Vi kunde då också ta oss direkt till kappbanan i Landskrona där Alexeij gjorde sitt avslutande godkända lopp för kapplicens - STORT GRATTIS till Åsa!


Alexeij von Nataljinka - successfully finished racing licens

14-09-13

Mixed day at the Swedish Sighthoundclub in Lund: Pravda Exc./2 with CQ, Pavlova Exc./1 with CQ and Alexeij Exc./4. But on the other hand Oleg's German son Akira got the CAC as 4th Best male and Nicoalij was 2nd Best male - BIG CONGRAT'S to Jenny & Lilian!

We could then also go straight to the racing club in Landskrona where Alexeij successfully finished his racing licence - BIG CONGRAT'S to Åsa!

14-09-07
Uppdaterat med nya bilder på fyra ur Q-kullen, snart 13 veckor gamla: Qalinka (12v), Qarenina, Qazimir och Qirov.


Velikij Qarenina – will move to Denmark

14-09-07
Updated with new pictures of four in the Q-litter, soon to be 13 weeks: Qalinka (12w), Qarenina, Qazimir and Qirov.

14-08-23 & 24
En fantastisk helg för ungdomarnas utställningsdebut i Tyskland!

Lördag:
Velikij
Pravda VDH, CAC, CACIB, Tysk Vinnare 2014 & Bästa hane, Velikij Pavlova VDH, CAC, CACIB (via reserv-), Velikij Petrova VDH,
Velikij
Onega VDH -> NY DE VDH & SE Champion!
Grattis Carl-William!

Söndag:
Velikij
Pravda VDH, CAC, CACIB, Leipzig Vinnare 2014 & Bästa hane, Velikij Petrova VDH & CAC (via reserv-) & R-CACIB.

 


Picture: Velikij Pravda (17 months old) - Best Male both days,
with 3VDH, 2CAC & 2CACIB + German Winner & Leipzig Winner

14-08-23 & 24
Wonderful weekend for the youngsters' show debute in Germany!

Saturday:
Velikij Pravda VDH, CAC, CACIB, German Winner 2014 & Best male, Velikij Pavlova VDH, CAC, CACIB (via reserv-), Velikij Petrova VDH,
Velikij Onega VDH -> new DE VDH & SE Champion!
CONGRAT'S Carl-William!

Sunday:
Velikij Pravda VDH, CAC, CACIB, Leipzig Winner 2014 & Best male, Velikij Petrova VDH & CAC (via reserv-) & R-CACIB.

 

14-08-01
GRATTIS PÅ 11-ÅRSDAGEN
önskar vi Velikij Josjka, Velikij Jusjha och Velikij Juraja


Velikij Josjka & Velikij Jushja 11 years old

14-08-01
CONGRAT'S ON THE 11TH BIRTHDAY
to Velikij Josjka, Velikij Jusha and Velikij Juraja

14-07-31
Uppdaterat med 7-veckorsbilder och videosnuttar av Q-valparna i rörelse!

  14-07-31
Updated with 7-week pictures and videocuts of the Q-puppie movements!


Qirov's movements, 7 weeks old


Qazimir's movements, 7 weeks old

 


Qandinsky's movements, 7 weeks old


Qatja's movements, 7 weeks old

 

 


Qarenina's movements, 7 weeks old


Qalinka's movements, 7 weeks old

14-07-30
Idag fick Velikij Petrova sin kapplicens!
  14-07-30
Today Velikij
Petrova finished her racing license!

14-07-11
Idag fick Velikij Petrusjka Exc.& CK och slutade som Bästa Tik 4a med R-CERT!
GRATTIS till Linnea & mig + till Helena som tog certet :-)


Velikij Petrusjka
4th Best Bitch with R-CAC
14-07-11
Today Petrusjka
got Exc. + CQ and finished as 4th Best Bitch with R-CAC!
CONGRAT'S to Linnea & me + to Helena who got the CAC :-)
14-07-10
Uppdaterat med dagens 1-månadsbilder av Q-kullen!

 

14-07-10
Updated with 1-month pictures of the Q-litter!


Click on each picture to get to their own pages, or go
to the litter surevy page to get overview...

14-07-06
Caica blev 2a bästa borzoi (av 10 startande) med CERT på coursingen i Danmark, Velikij Ninotschka som jag hade hoppats skulle ta det för att bli färdig SE DK NO coursingchampion blev istället 3a och Velikij Ozerov 4a.

Samma dag blev Velikij Nicolaijj BIR med CACIB på SKKs internationella utställning i Ronneby.
STORT GRATTIS till Lilian & familjen Nilsson!


Velikij Nicolaij winning his 20th BOB & 12th CACIB
at Ronneby International show 2014

14-07-06
Caica was 2nd best borzoi (of 10 starting) with CAC at the coursing in Denmark, Velikij Ninotschka who I hoped would get it to finish NO SE DK championship was instead no 3 and Velikij Ozerov was no 4.

The same day Velikij Nicolaij was BOB with CACIB at SKK's international show in Ronneby.
BIG CONGRAT'S to Lilian and the Nilsson family!

14-06-27
Uppdaterat (på valpar/planer) med en videosnutt av Velikij Q-kullen, 17 dagar gammal, med finaste mamma MCH Velikij Laryssa.


See videocut of Velikij Q-litter at puppies/breeding

14-06-27
Updated (at puppies/breeding) with a videocut of Velikij Q-litter, 17 days old, with sweetest mum MCH Velikij
Laryssa.

14-06-26
Velikij Q-kullen är 16 dagar och valparna har fått sina platser på hemsidan - även om de fortfarande går mycket nära marken :-)
Med bilder på egna sidor och länkar både på valpar/planer & kullöversikten...
14-06-26
Velikij Q-litter is 16 days and the puppies have got their places at the website - even though they still move very close to the ground :-)
Presented with pictures at their own pages and links at both puppies/breeding and Litter survey...
14-06-13 + 14
Velikij Pusjkin blev 2a Bästa Hanhund med 2xCERT på Tromsø Hundeklubbs & NKKs utställningar, i helgen. I och med det har han alla meriter han behöver för ett Norskt Championat - det är bara åldern som fattas- Han behöver bli två år också = så först nästa vår kan han bli färdig :-).
Och fina pappa Rouzki blev BIR båda dagarna, med CACIB på NKKs utställning!
STORT GRATTIS till Linda!

Velikij Pusjkin 2nd Best Dog & CAC at Tromsø Hundeklubb's show

14-06-13 + 14
Velikij
Pusjkin was 2nd best Dog and won 2xCAC, at Tromsø Hundeklubb's & NKK's shows, this weekend. By that he has all qualifications needed for Norwegian Championship - only age is not enough.
He needs to also get 2 years old = not until next spring can he finish :-).
And dearest daddy Rouzki was BOB both days with CACIB at the NKK show!
BIG CONGRAT'S to Linda!

 

14-06-10
Idag födde Laryssa VELIKIJ Q-kullen: 6 vackra och starka valpar, 3 hannar och 3 tikar.
Några av dem söker vi det perfekta hemmet till, så kontakta mig ifall du är intresserad!


14-06-10
Today Laryssa gave birth to VELIKIJ Q-litter: 6 beautiful and strong puppies, 3 males and 3 females.
Some of them are looking for the perfect home, so if you are interested in one of these jewels, please contact me!

14-06-08

Vi fick just nya bilder av vackra Velikij Pinega i Finland, från Katri - STORT TACK!
Hon ser jättefin ut!


Velikij Pinega, almost 15 months old

14-06-08

We just received new pictures of beautiful Velikij Pinega in Finland, from Katri - BIG THANKS!
She looks great!

14-05-29

MultiCh Velikij Laryssa har ungefär 11 dagar kvar innan valparna kommer - och hon är fortfarande inte jättestor. Jag gissar att det blir 4-5 juveler som kommer och vi är så nyfikna på att få se dem.


Laryssa - about 11 days left before puppies arrive...

14-05-29

MultiCh Velikij Laryssa has about 11 days left before the puppies arrive - and she is still not very big. I guess it will be 4-5 little jewels arriving and we are so curious to see them.

14-05-25

OK: Säsongen har startat på riktigt nu :-)

Idag blev Velikij Oleg's son Akhira von Alshamina BIM med CERT & BIS-4 Junior, medan pappa CH Velikij Oleg Bh3 & BIS2-Bruks, i Danmark = STORT GRATTIS till Jenny!

 

Också idag: vann CH Velikij Nijinskij sitt 4e CACIB och blev därmed färdig Internationell Champion!
STORT GRATTIS till Silke!

 

Dessutom vann Velikij Pusjkin denna helg 2 x CERT (båda dagarna) i Norge och slutade som BIG4 på lördagen.
STORT GRATTIS till Linda!

 

Själv var jag inte så formellt framgångsrik (även om Petrova fick exc./1 = bättre än sist), men jag fick äntligen tillfälle att träffa Velikij Nurejev som jag inte sett sedan han var 4 månader - och han var så fin + lik sin underbara pappa


Velikij
Pusjkin won 2 x CAC


CH Velikij Nijinskij finished International Champion!


Velikij Nurejev at his first show

14-05-25

OK: The season REALLY has started now :-)

Today Velikij Oleg's German son Akhira von Alshamina was BOS with CAC & BIS4-Junior, while father CH Velikij Oleg was Bd3 & BIS2-Working, in Denmark = BIG CONGRAT'S to Jenny!

 

Also today: CH Velikij Nijinskij won his 4th CACIB and so finished International Champion!
BIG CONGRAT'S to Silke!
(+ 4th International champion in the N-litter ;-))

 

In addition, this weekend, Velikij Pusjkin won 2 x CAC (both days) in Norway - AND finished as Group 4 on Saturday.
BIG CONGRAT'S to Linda!

 

I myself had not much of formal success (though Petrova got Exc./1 = better than before :-)), but am SO happy to have met Velikij Nurejev for the first time since he was 4 months old - and he was looking great + SO much like his wonderful father

14-05-10
Velikij
Olga blev Bästa borzoi (73p) och vann sitt andra Norska LC-CERT på coursing i Sone utanför Trondheim.
STORT GRATTIS till Sanna

MCH Velikij Ninotschka blev 2a Bästa borzoi (72,25p) och vann sitt första Norska LC-CERT!

CH Caica Velikaja blev 3a och CH Velikij Ozerov 4a (bara 1,5p från certet som han skulle blivit färdig coursingchampion med).!


Velikij Olga BOB & CCAC, Velikij Ninotschka 2nd & CCAC

14-05-10

Velikij Olga was Best Borzoi and won her 2nd Norwegian CCAC at coursing in Sone outside Trondheim in Norway!
BIG CONGRAT'S to Sanna!

MCH Velikij Ninotschka was seond best borzoi and won her first Norwegian CCAC!

CH Caica Velikaja was 3rd and CH Velikij Ozerov was 4th (only 1,5 point from the CCAC with which he should have finished Championship in coursing).

14-05-05
Idag har vi bekräftad dräktighet, så nu vet vi att vi får
valpar kring 10e juni!
  14-05-05
Today pregnancy was confirmed so now we know we will have
puppies around 10th of June!
14-04-18
Uppdaterat med en ny utmärkelse, ett nytt Borzoi-Ringens Avelsdiplom, denna gång till finaste kära Josjka

14-04-18
Updated with a new award, another Breeding Diploma from the Swedish borzoi Club, this time to sweatest darling Josjka
14-04-14
Uppdaterad med en vacker bild på
Orlov på kappträning - stort tack Martina & fotografen Nicole!
14-04-14
Updated with a beautiful picture of
Orlov at racing training - big thanks to Martine & the photographer Nicole!
14-04-12
Torsdag 10 april, med alla förutsättningar optimala, inseminerades
Laryssa med "Gino" så nu hoppas vi på valpar kring 10 juni!
14-04-12
This Thursday 10th of April, with optimal conditions,
Laryssa was ineminated with "Gino", so now we hope to have puppies around 10th of June!
14-04-03
Också Velikij Nicolaij är nu testad och fri från DM (Degenerativ Myelopati - som ju visserligen är ett närmast hypotetiskt problem på borzoi!) + att både hans och Velikij
Letos meriter uppdaterats!
Tack Jenny & Lilian!

 

14-04-03
Velikij
Nicolaij is now tested and free from DM (Degenerative Myelopathy – which is certainly a kind of hypothetic problem on borzois!) + his and Velikij Leto's formal qualifications has been updated.
Thanks, Jenny & Lilian!

14-03-31
Laryssa är nu i löp. Tyvärr kommer denna vår att vara överfull med arbete, så vi kommer inte vara ute mycket på utställningar och coursing/racing och kommer inte heller kunna ta ledigt för att para naturligt i England... Men, Laryssa träffade "Gino" på Crufts och var överförtjust i mit val :-). Insemination kommer att göras kring 9/4.


This spring our dogs will be mostly playing at the field
and walking/going by the bike in Gothenburg.


14-03-31
Laryssa is now in heat. Unfortunately this spring is crowded by work, so we will not be out much on shows or coursing/racing and will not be able to take a leave for natural mating in England... However: Laryssa met "Gino" at Crufts and was completely delighted about my choice :-). Insemination will be done around 9/4.
14-03-22+23
CH Velikij Nicolaij blev BIR två dagar i rad!
På SKKs Internationella i Malmö 22/3 (med ytterligare ett CACIB) och på Danska Vinthundklubbens utställning i Skaelskör 23/3.
STORT GRATTIS till Lilian & Jenny!

CH Velikij Nicolaij BOB
x 2!
14-03-22 + 23
CH Velikij Nicolaij was BOB two days in a row!
A
t both SKK International in Malmö (with another CACIB) 22/3 and at Danish Sighthoundclub show in Skaelskör 23/3.
BIG CONGRAT'S to Lilian & Jenny!
14-03-15
CH Velikij
Nijinskij blev 6a på Tyska Borzoi 10-i-topplista 2013 (av 134 hannar)!
STORT GRATTIS till Silke!

CH Velikij Nijinskij: No 6 at German Borzoi top-10 2013

14-03-15
CH Velikij Nijinskij finished as No 6 at German Borzoi top-10 list 2013 (of 134 males)!
BIG CONGRAT'S to Silke!

14-03-14
Nya bilder på Pravda, Pavlova & Petrova, idag 1 år gamla + GRATTIS på 1-årsdagen till P-kullen <3

Pravda
 
 

14-03-14
New pictures of Pravda, Pavlova and Petrova, today 1 year old + CONGRAT'S to all siblings in the P-litter <3


Petrova

14-01-26
Vi har bestämt oss för Hannen till
Laryssas
andra kull - en som vi är säkra på kan matcha "Rouzkis" fantastiska insats som pappa för P-kullen!
Vi vill ju att det blir minst lika bra :-).
Titta in och se mer på våra uppdaterade
valpplaner alltså!
x
Horse and Hound Bellagio at Menigma

14-01-26
We have decided for the male for
Laryssa's second litter - one we are sure can match "Rouzki's" marvellous contribution as father to the P-litter!
Because - of course - we want this to get at least as wonderful :-).

So, check up our updated breeding plans and learn more!


14-01-12
Idag nya bilder också på 10 månader gamla:
Pavlova

Petrova
14-01-12
Today also new pictures of 10 months old:

and
Pravda!  
14-01-11
Äntligen har vi påbörjat uppdateringen av P-valp-bilder! Idag med
Petrusjka 10 månader gammal.

Velikij Petrusjka 10 months old
14-01-11
Finally we have started the updating of P-puppy-pictures! Today with Petrusjka 10 months old.
14-01-06
Idag blev Pravda 4e Bästa Hanhund med CERT och Pavlova 2a Bästa Tik med CERT - och båda blev Cruftskvalificerade i och med att de vann sina juniorklasser med excellent & CK ;-)
14-01-06
Today
Pravda was 4th Best Dog with CAC and Pavlova 2nd Best Bitch with CAC - and by winning their junior classes they also both qualified for Crufts ;-)
14-01-01
Jag har äntligen lyckats flytta allt (!) material till denna nya perfekta hemsidesadress! Det finns säkert fortfarande kvar fel här och där, men snart kommer det bli mycket lättare för mig att göra detta både snabbt & bra.
  14-01-01
I finally managed to move the complete material to this new perfect web site address! There might still be some faults here and there, but soon it will be much easier for me to do this fast & well.

­­­­OLD NEWS: ­­°> 2013­­°> 2012­­°> 2011­­> 2010­­ > 2009 ­­ > 2008 ­­­­­­­­

­­> 2007 ­­> 2006 - 2005 ­­>2004 ­­>2003 ..