senaste nytt ...

 2012
  latest news ...
12-12-15
På SKKs Svensk Vinnarutställning - årets sista - i Stockholm blev
Ozerov 2a Bästa Hane och vann sitt första CACIB (via Reserv-) & svenska CERT, Zvezda blev 2a Bästa Tik och vann även hon CERT & R-CACIB, Jusjha blev 4e Bästa Tik och BIR-Veteran!
En god resa trots snöovädret alltså :-).

 
Jusjha, Ozerov & Zvezda - at Swedish Winner Show 2012
12-12-15
At Swedsih Kennel Club Swedish Winner Show - the last show of the year - in Stockholm,
Ozerov was 2nd Best Dog and won his first CACIB (via Reserv-) and Swedish CAC, Zvezda was 2nd Best Bitch and won CAC & R-CACIB as well, and Jusjha was 4th Best Bitch and BOB-Veteran!
A nice trip in spite of the snowy weather :-).
12-11-24
På VKLC södras Klubbmästerskap i Coursing blev
Oleg Bästa Hane! GRATTIS till Jenny!
  12-11-24
Today at local club coursing
Oleg finished as Best Male! CONGRAT'S to Jenny !
12-11-10 & 11
Vi åkte till södra Tyskland för att hämta
Kirgei's & Kuskaya's Geishas vackra son Alexeij von Nataljinka till Sverige: STORT TACK till uppfödaren Anita för att Åsa och jag fått ta hem denna ljuvliga prins! Han bor nu med sin nya "plast-storebror" Orovan.
Samtidigt passade vi på att visa på dubbelutställning i Karlsruhe. På lördagen vann
Nikita VDH & CAC, medan Caica fick VDH, R-CAC & R-CACIB. På söndagen blev Nikita BIR med VDH & CAC, Zvezda BIM med VDH & CAC, Caica vann VDH & R-CAC och Orovan sitt första VDH!
GRATTIS till Rune & Kristina och till Åsa!


Nikita
BOB on Sunday and with VDH & CAC both days
12-11-10 & 11
We went to south of Germany to fetch
Kirgei's & Kuskaya's Geisha's beautiful son Alexeij von Nataljinka for Sweden: BIG THANK'S to the breeder, Anita, for letting Åsa and me take this lovely prince to Sweden! He now lives with his new "big brother" Orovan.
At the same time we showed at a doubleshow in Karlsruhe. On Saturday
Nikita won VDH & CAC, while Caica got VDH, R-CAC & R-CACIB. On Sunday Nikita was BOB with VDH & CAC, Zvezda BOS with VDH & CAC, Caica won VDH & R-CAC and Orovan his first VDH!
CONGRAT'S to Rune & Kristina and to Åsa!

12-11-03 & 04
På Dansk Vinnarutställning (lö) och Nordisk Vinnarutställning (sö) i Herning blev
Nicolaij BH-2 med R-CACIB båda dagarna, och Oleg blev BH-3 på söndagen - med CERT och därmed färdig Dansk, Svensk & Norsk Champion! STORT GRATTIS till familjen Nilsson!

På lördagen blev Ozerov BH-4 med R-CERT på SKKs Internationella utställning i Växjö

 
Oleg - new Danish, Swedish & Norwegian Champion!

12-11-03 & 04
At Danish Winnershow (Sat) and Nordic Winnershow (Sun) in Herning
Nicolaij was BD-2 with R-CACIB both days, and Oleg was BD-3 on Sunday - with CAC and thereby finished Danish, Swedish & Norwegian Champion! BIG CONGRAT'S to the Nilsson family!

On Saturday Ozerov was BD-4 with R-CAC at SKK International Show in Växjö.

12-10-16
Massor av händelser och allt för lite tid för att uppdatera!

12-09-13
På Tyska kennelklubbens nationella utställning i Dortmund fick jag äntligen träffa Orlov - som jag inte sett sedan han 12 veckor gammal flyttade hemifrån i en snöstorm! Dessutom visade vi förstås också, med följande resultat:
Oleg Exc. VDH & R-CAC
Orlov Exc. 3 av 5 i öppen klass
Caica Exc. 2 av 5 i öppenklass, R-VDH & R-CAC
Olga Exc. VDH

12-10-07
Oleg stod på en mycket hedervärd 4e plats bland 20 startande (könsblandat) på coursingprovet i Sjöbo. GRATTIS till Jenny!

12-10-06
Den gångna helgen, 6e oktober, blev Natalja BIR med CERT & GRUPP-3a, och Nijinskij BIM med CERT och färdig Holländsk Champion (NL CH) i Zwolle (NL)!
Stort GRATTIS till Annie, Deborah & Silke!

12-09-29
Oleg vann VDH, CAC och (R-) CACIB (som blir CACIB) på internationell utställning i Rostock (DE)! GRATTIS Jenny! (Onega & Ninotschka fick visserligen "Excellent" men inget annat som vi önskade...)

Samma dag blev Natalja Coursing Klubbmästare i Beringen! GRATTIS till Annie & Deborah!

12-09-23
På söndagen efter utställningen sprang Nicolaij och hans halvbror Oleg bort i en skog och var borta i två dagar! Lyckligtvis resulterade massor av människors engagemang och effektiv spridning av information i att de hittades ­ innan de gick över en extremt hårt trafikerad led på sin väg hemåt.

12-09-22
Nicolaij blev BIR & BIS-3 på Danska Vinthundklubbens utställning i Gilleleje! STORT GRATTIS till Lilian!

*


12-10-13 Orlov got Exc.on his first official show:
His page updated with new pictures :-).

 


12-09-29: Natalja Coursing Klubbmästare i Beringen!

12-10-16
Lots of events and too little time to update!

12-10-13
At the German kennel klub national show in Dortmund I finally met Orlov - who I haven't sen since he moved from home in a snow storm, 12 weeks old! In addition we also showed ofcourse, with the following result:
Oleg Exc. VDH & R-CAC
Orlov Exc. 3 of 5 in open class
Caica Exc. 2 of 5 in open class, R-VDH & R-CAC
Olga Exc. VDH

12-10-07
Oleg finished on a very honorable 4th place among 20 starting (mixed sex) at coursing trial in Sjöbo! CONGRAT'S to Jenny!

12-10-06
Natalja
was BOB with CAC & GROUP-3, while Nijinskij was BOS with CAC and finished Dutch Champion (NL CH) at show in Zwolle (NL)!
BIG CONGRAT'S to Annie, Deborah and Silke!

12-09-29
Oleg
won VDH, CAC and (R-) CACIB (that will turn into CACIB) at International Show in Rostock (DE). CONGRAT'S Jenny!
(
Onega & Ninotschka got "Excellent" but nothing more that we where there for)

The same day Natalja was Coursing Clubchampion in Beeringen! BIG CONGRAT'S to Annie & Deborah!

10-09-23
The Sunday after the show
Nicolaij and his halfbrother Oleg ran away in a wood and was lost for two days! Luckily, plenty of engaged people and efficient spreading of information, resulted in that they where found ­ before crossing an extremely heavily trafficed road, on their way home.

10-09-22
Nicolaij was BOB & BIS-3 at Danish Sighthound Club show in Gilleleje!
BIG CONGRAT'S to Lilian!

*
12-09-16
Ozerov blev 2a med CERT & R-CACIL av 12 startande hannar på Internationell coursing i Bröndome, Nikita blev 4a, Nicolaij 6a, Orovan 8a och Oleg som gjorde en vurpa blev 9a.
Zvezda blev 3a av 17 startande tikar, Orina, blev 7a, Caica 9a, Olga 10a och Laryssa hamnade på 14e plats.
ALLA fick slutpoäng klart över cert & cacil-gränsen på 67% eller 268p, och nio av tio slutade på över 300p (= >75% av maxpoängen)! Både
Nikita och Orovan fick dessutom godkända bruksprov, och Ivanova kvalificerades för Svenska Kennelklubbens bruksavelspris!
Jag är hemskt stolt över att tillsammans med mina valpköpare ha tio hundar (5+5) med på ett och samma prov och se att alla gör så bra ifrån sig!
GRATTIS & TACK TILL ALLA!

 
Ozerov - won SE CCAC & R-CACIL
12-09-16
Ozerov was 2nd with CCAC & R-CACIL of 12 starting males at International coursing in Bröndome, Nikita was 4th, Nicolaij 6th, Orovan 8th and Oleg who had a fall was no 9.
Zvezda was 3rd of 17 starting females, Orina, was 7th, Caica 9th, Olga 10th and Laryssa enden up as no 14 - still:
ALL finished clearly over the ccac- and cacil-limit on 67% or 268p, and nie of ten with points over 300p (= > 75% of the maximum score)! Both
Nikita and Orovan got approved working trials, and Ivanova qualified for The Swedish Kennel Club "Working-Breeding" award (for producing working trial merited offspring with merits on working trials and show)
I am very proud to start, together with my puppy-buyers, ten (5+5) borzois at one coursing trial and see all of them doing it so well!
CONGRAT'S & THANKS TO ALL!
12-09-12
Olga fick sin kapplicens klar idag, från box 3 i ett T5 med Orina (box 1), Caica (box 2), Ozerov (box 5) och Zvezda (box 6). STORT GRATTIS till Sanna!
12-09-12
Olga finsished her Race Licence today, from box 3 in a T5 with Orina (box 1), Caica (box 2), Ozerov (box 5) and Zvezda (box 6). BIG CONGRAT's to Sanna!
12-09-08
Ozerov blev 2a av 13 startande (könsblandat) med CERT & R-CACIL på Internationell coursing i Norge!
Orina & Zvezda blev 6a & 7a - med delvis förtjänta skitpoäng :-Z.

 
Ozerov - winning NO CCAC & R-CACIL
12-09-08
Ozerov was 2nd Best Borzoi of 13 starting (mixed) with CAC & R-CACIL at International Coursing in Norway! Orina & Zvezda was 6th & 7th - thouigh with partly deserved shit-points :-Z.

12-08-26
Denna helgen vann Ninotschka sitt tredje tyska CAC i Berlin, medan Orovan fick sitt första "Excellent" med R-VDH. GRATTIS till Åsa!

Förra helgen vann Ozerov sitt andra tyska coursingcert + R-CACIL i Hoope, och i Lepzig dagen efter fick han, Caica, Orina och Zvezda ytterligare VDHn (Zvezda via R-).

N-kullen har också fyllt tre år och vi har fått ny bild på vackra Natalja! TACK Deborah & Annie!

 
Natalja
- 3 years old

12-08-26
This weekend Ninotschka won her third Club-CAC in Berlin, while Orovan got his first "Excellent" with R-VDH. CONGRAT'S to Åsa!

Last weekend Ozerov won his second German Coursing CAC + R-CACIL in Hoope, and in Leipzig the following day he, Orina, Caica and Zvezda won addotional VDHs (Zvezda via R-).

The N-litter also became 3 years old and we received a new picture of beautiful Natalja! THANK'S to Deborah & Annie!

12-08-16
Lite försenat, men idag kom det äntligen: Borzoi-Ringens Uppfödardiplom till mig / kennel VELIKIJ för att under minst 10 år fött upp 15 eller fler champions efter minst 3 olika tikar :-).

 
The Swedish Borzoi Club Breeder's award
12-08-16
A bit delayed, but today it finally arrived: The Swedish Borzoi Club Breeder's award to me / kennel VELIKIJ for producing 15 or more champions over a period of 10 years and from at least 3 different females :-).
12-08-12
På SKKs nationella utställning i Ronneby blev Nicolaij BIR och Ninotschka BIM, Oleg blev Bh-2 med CERT och Orina Bt-4.
- GRATTIS till familjen Nilsson!

 
BOB & BOS at SKK national in Ronneby
12-08-12
At SKK national Show in Ronneby Nicolaij was BOB and Ninotschka BOS, Oleg was Bd-2 with CAC and Orina Bb-4.
- CONGRAT'S to the Nilsson family!

12-08-04 & 05
Nicolaij blev BIR med VDH, CAC & CACIB på VDHs internationella utställning, lördagen i Bremen, och därmed färdig Tysk-VDH, Tysk och Internationell (C.I.B.) Champion!
Oleg fick sitt första VDH och efter sin bror R-CAC & R-CACIB - STORT GRATTIS till familjen Nilsson!
Ninotschka fick sitt sista nödvändiga VDH och blev därmed färdig ny Tysk-VDH, Norsk, Dansk & Svensk Champion!

På söndagens nationella utställning blev Zvezda Bästa Tik (& BIM) med VDH & CAC!

 
Nicolaij
- New C.I.B. (INT) DE-VDH DE!

12-08-04 & 5
Nicolaij was BOB with VDH, CAC & CACIB at VDH's International Show on Saturday in Bremen, and by that finished German-VDH, German and International (C.I.B.) Champion!
Oleg got his first VDH and, after his brother, R-CAC & R-CACIB - BIG CONGRAT'S to the Nilsson family!
Ninotschka got her last needed VDH and thus finished new German-VDH, Norwegian, Danish & Swedish Champion!

On Sunday's National Show Zvezda was Best Female (& BOS) with VDH & CAC!

12-07-26
Goda & dåliga nyheter...
Orovan gjorde klar sin Coursing-licens i Bröndome 25/7 - GRATTIS till Åsa!
Och
Laryssa röntgades idag och det är inga valpar där nu... Vi gör ett nytt försök med en annan hanne på nästa löp...
  12-07-26
Good and bad news
Orovan finished his Coursing-licens in Bröndome 25/7 - CONGRAT'S to Åse!
And
Laryssa was x-rayed today, and now there are no puppies there... We will make another attempt with another male on her next season....
12-07-23
Nyheter från gångna veckan:
Nikita gjorde klar sin Coursing-licens i Bröndome 17/7 - GRATTIS till Kristina & Rune!
Här gjorde också
Orovan sitt första godkända lopp för Coursing-licens - GRATTIS till Åsa!
Nijinskij vann igen CAC & VDH i Tyskland 21/7 - GRATTIS till Silke!
Och
Olga gjorde godkänt solo-lopp för kapplicens på Åkersberga 22/7 - GRATTIS till Sanna!
  12-07-23
News from the past week:
Nikita finished his Coursing-licens in Bröndome 17/7 - CONGRAT'S to Kristina & Rune!
Here also
Orovan made his first approved run for Coursing-licens - CONGRAT'S to Åse!
Nijinskij won CAC & VDH again in Germany 21/7 - CONGRAT'S to Silke!
And
Olga made her first approved solo run for race licens in Åkersberga 22/7 - CONGRAT'S to Sanna!

12-07-07
Jusjha (9 år) blev BIR & BIR-veteran med CERT och därmed ny Svensk Champion!

Vi har också uppdaterat med ny bild av Nijinskij, skickat från Silke - STORT TACK!


 Velikij Jusjha - NEW SWEDISH CHAMPION!

12-07-07
Jusjha (9 year) was BOB & BOB-veteran with CAC and thus finished Swedish Champion!

We have also updated with new picture of Nijinskij, sent by Silke - BIG THANKS!

12-06-30
Kirgeis & Ivanovas valpar hade en lysande lördag i Europa!

I Hamburg (DE) blev Ninotschka BIR med CAC & VDH och Nikita BIM med CAC & VDH ­ STORT GRATTIS till Rune & Kristina!

I Issum (DE) vann Nijinskij CAC & VDH - STORT GRATTIS till Silke!

Och i Genk (BE) blev Natalja BIM med CAC & CACIB - STORT GRATTIS till Annie & Deborah!


BOB Velikij Ninotschka & BOS Velikij Nikita (Hamburg)

12-06-30
Kirgei's & Ivanova's offspring had a splendid Saturady in Europe!

In Hamburg (DE) Ninotschka was BOB with CAC & VDH and Nikita BOS with CAC & VDH ­ BIG CONGRAT'S to Rune & Kristina!

In Issum (DE) Nijinskij won CAC & VDH - BIG CONGRAT'S to Silke!

And, in Genk (BE) Natalja was BOS with CAC & CACIB - BIG CONGRAT'S to Annie & Deborah!

12-06-22 Midsommarafton / Fredag
Olga vann coursimngen i Krånge som BIR med CERT! Ozerov blev 3a och Bästa hane, medan Zvezda blev 4a av 11 startande!
STORT GRATTIS till Sanna!

 

*

 

Måndagen innan, 12e juni, parade Kirgei den härliga och vackra tiken Kuskaya's Geisha. Eftersom ägaren inte har någon hemsida har jag tills vidare skapat en Kirgei-grupp på facebook, där jag hoppas kunna meddela goda nyheter om någon månad :-).
Välkommen alltså till:
http://www.facebook.com/groups/418019744916245/

 

 

 

 
Olga winning coursing in Krånge (near Sollefteå, SE).


Anita with Kirgei and Geisha, 12th of June.

12-06-22 Midsummer evening / Friday
Olga won the coursing in Krånge as BOB with CAC! Ozerov was 3rd and Best male, while Zvezda was no 4 of 11 starting!
STORT GRATTIS till Sanna!

 

*

 

The Monday before, 12th of June, Kirgei mated the lovely and beautiful Kuskaya's Geisha. Since the owner has now website I have created a facebook group for Kirgei, where I hoipe to have some good news within a month or so :-).
So, wellcome to visit:
http://www.facebook.com/groups/418019744916245/

 

 

 

Försenade rapporter från de två gångna helgerna!
GRATTIS till Jenny (Oleg), Lilian (Nico), Silke (Nijinskij) och Deborah & Annie (Natalja)!

12-06-03 Söndag
På Vinthundklubbsutställning i Dresden-Gröditz, Tyskland, blev Zvezda Bästa tik (BT1) & Best i Rasen (BIR) med tyskt kennelklubbscert (VDH) och klubb-CERT (CAC), medan Orina vann VDH & Reserv-CAC.

På vinthundklubbesutställning i Hasmark, Danmark, blev Nicolaij BIR med klubb-CERT och Oleg 2a Bästa Hanhund (BH3) med R-CERT.

12-06-02 Lördag
På Vinthundklubbsutställning i Eilenburg, Tyskland, blev Orina Bästa tik & Best-of-Opposite-Sex (BOS) med VDH & CAC, medan Zvezda vann sitt första VDH.

På vinthundklubbesutställning i Hasmark, Danmark, blev Oleg BIR med CERT och Nicolaij BH2.

- - -

12-05-27 Söndag
På SKKs internationella utställning i Valletuna blev Nicolaij BIR med CACIB, Oleg BH2 med CERT & R-CACIB, Josjka BH3 & BIR-veteran, Jusjha blev 2a Bästa Tik (BT2) med CERT & BOS-veteran, Laryssa blev BT4 och VELIKIJ blev BIR-uppfödare.

På Internationell utställning i Arnhem, Nederländerna, blev Nijinskij BIR med CERT & CACIB (idag tio-i-topp-ledande hane i NL!) och Natalja BOS med CERT & CACIB.

12-05-26 Lördag
På SKKs internationella utställning i Österbybruk blev Nicolaij BH2 med R-CACIB och Oleg BH3 med CERT.

Delayed reports from the two passed weekends! CONGRAT'S to Jenny (Oleg), Lilian (Nicolaij), Silke (Nijinskij) and Deborah & Annie (Natalja)!

12-06-03 Sunday
At Sighthoundclub show in Dresden-Gröditz, Germany, Zvezda was Best Bitch (BB1) & Best of Breed (BOB) with German kennelclub certificate (VDH) and club-certificate (CAC), while Orina won VDH & Reserv-CAC.

At sighthoundclub show in Hasmark, Denmark, Nicolaij was BOB with club-CAC and Oleg 2nd Best Dog (BD3) with R-CAC.

12-06-02 Saturday
At Sighthoundclub show in Eilenburg, Germany, Orina was Best Bitch & Best of Opposite Sex (BOS) with VDH & CAC, while Zvezda won her first VDH.

At sighthoundclub show in Hasmark, Denmark, Oleg was BOB with CAC and Nicolaij BD2.

- - -

12-05-26 Sunday
At SKK's International show in Vallentuna Nicolaij was BOB with CACIB, Oleg BD2 with CAC & R-CACIB, Josjka BD3 & BOB-veteran, Jusjha 2nd Best Bitch (BB2) with CAC & BOS-veteran, Laryssa BB4 and VELIKIJ BOB-breeder.

At International show in Arnhem, Netherlands, Nijinskij was BOB with CAC & CACIB (today top-ten-leading male in NL!) and Natalja BOS with CAC & CACIB.

12-05-26 Saturday
At SKK's International show in Österbybruk Nicolaij was BD2 with R-CACIB and Oleg BD3 with CAC.

Rapporter från den gångna helgen:

12-05-12
På lördagen blev Oleg Bh-4 och BIS-Brukshund på Svesnak Vinthundklubbens utställning i Ljungbyhed. GRATTIS till Jenny!

12-05-13
På söndagen blev Kirgei Europa Siegerer 2012 & BIR över 50 borzoier på VDH ES utställning i Dortmund, och VELIKIJ blev BEST-IN-SHOW Uppföldare :-).
Dessutom blev
Natalja färdig Tysk VDH Champion, Orina vann sitt första VDH, Ozerov vann 2xVDH som klassvinnare Nikita blev på sin utställningsdebut 4a av tio (med Exc.) i öppenklassen.
GRATTIS till Annie & Deborah + Rune & Kristina!

 
Kirgei with offspring Nikita, Natalja and Ninotschka - the BIS-winning breeder's group in Dortmund :-)

Reports from the passed weekend:

12-05-12
On Saturday Oleg was Bd-4 and BIS-Workingdog at the Swedish Sighthound Club show in Ljungbyhed. CONGRAT'S to Jenny!

12-05-13
On Sunday Kirgei was Europa Siegerer 2012 & BOB over 50 borzois at the VDH ES Show in Dortmund, and VELIKIJ was BEST-IN-SHOW Breeder :-).
In addition
Natalja finished German VDH Champion, Orina won her first VDH, Ozerov won 2xVDH as classwinner and Nikita on his show debute was no 4 (with Exc.) of 10 in the open class.
CONGRAT'S to Annie & Deborah + Rune & Kristina!

12-05-08

Rapporter från helgen: Velikij Ozerov vann VDH + CERT på utställningen och (R-) CERT (=blir CERT) på coursingen i Berlin, Zvezda Exc.4 i öppenklassen blev Bästa tik med CERT på coursingen, Caica vann VDH + R-CERT på utställningen och blev 4/7 på coursingen.

Samma helg vann Oleg sitt andra danska CERT och andra CACIB (R-) på Danska kennelklubbens utställning i Roskilde! GRATTIS till Jenny!

 
Velikij Ozerov winning VDH & CAC + CCAC(R-) in Berlin

12-05-08

Reports from this weekend: Velikij Ozerov won VDH + CAC at the show and (R-) CCAC (=becomes a CCAC) at the coursing in Berlin, Zvezda Exc.4 in open class was Best Bitch with CCAC at the coursing, Caica won VDH + R-CAC at the show and was 4/7 at the coursing.

The same weekend Oleg won his second Danish CAC and second CACIB (R-) at Danish Kennel Club international show in Roskilde! CONGRAT'S to Jenny!

12-05-01

Rapporter från Europa: Velikij Natalja har vunnit 4 KRO CAC + 1 CACIB och är numera Kroatisk champion!
STORT GRATTIS till Annie & Deborah!

Och bror Velikij Nijinskij har rapporterats att till tidigare vunnet NL-CERT nu vunnit R-CACIB & NL-R-CERT (i Goes) och en ganska stor öppenklass med VDH (i Münster/DE) !
STORT GRATTIS till Silke!

 
Velikij Nijinskij - here winnijng R-CACIB & R-CAC in NL

12-05-01

Reports from Europe: Velikij Natalja has won 4 CRO-CAC + 1 CACIB and is now Croatian Champion!
BIG CONGRAT'S to Annie & Deborah!

And, brother Nijinskij has been reported adding to his previous NL-CAC a R-CACIB & NL-R-CAC (in Goes) and a prettty big open class with VDH (in Münster/DE)!
BIG CONGRAT'S to Silke!

12-04-23

I går startade Orina, Ozerov, Oleg och Onega på sitt första Coursing-prov och alla fick WCC/godkänt bruksprov (=poäng över CERT-nivå) och Orina blev 2/12 (tikar) med CERT :-). GRATTIS TILL OSS ALLA!


 
 Velikij Orina, BB-2 with LC-CAC

12-04-23

Yesterday Orina, Ozerov, Oleg and Onega started on their first Coursing trial and all of them finished with WCC (points over CAC-level) and Orina was 2/12 (females) with LC-CAC. CONGRAT'S TO ALL OF US!

12-03-31

Velikij Natalja blev idag LUXEMBURG CHAMPION!
STORT GRATTIS till Deborah & Annie!

Samma dag blev Ozerov, & Orina klara med sina kapplicenser = ännu mera grattis till mig :-)


 
Natalja LUXEMBOURG CHAMPION Today!

12-03-31

Velikij Natalja was today LUXEMBURG CHAMPION!
BIG CONGRAT'S to Deborah & Annie!

The same day Ozerov & Orina finished their Race Licenses = even more congrat's to me :-)

12-03-22+24
Den 22e mars blev Orina, Ozerov, Oleg och Onega färdiga med sina Coursinglicenser - och den 24e blev också Olga klar!
STORT GRATTIS till Jenny & familjen Nilsson, Carl-William och Sanna!

Father Josjka
Mother
Ivanova
&
are also proud :-)
12-03-22+24
The 22nd of Mars Orina, Ozerov, Oleg and Onega successfully finished their Coursing License - and so did Olga the 24th!
BIG CONGRAT'S to Jenny & the Nilsson family. Carl-William and Sanna!

+ Några försenade nyheter!

12-03-17
Jusjha blev Bt-2 med R-CERT och Bästa Veteran medan Nicolaij blev Bh-3, på SKK INT Malmö.

Dessutom klarade Olga av 2/3 av sina lopp för coursinglicens i gågna veckan!

 
Olga for coursing licens

+ Some delayed new!

12-03-17
Jusjha was BB-2 with R-CAC and Best Veteran while Nicolaij was BD-3, at SKK Malmö INT.

In addition Olga finished 2/3 of her runs for coursing licens the passed week!

 

GERMAN'S TOP-TEN 2011

Velikij Nicolaij
No 8 / most winning Borzoi Male

(12-02-24)

12-02-19
På NKKs INT utställning i Bø (NO) blev Oleg blev BIR med CERT & CACIB, Ninotschka BIM med CERT & CACIB, Nicolaij BH-2 med R-CERT & R-CACIB och mamma till alla tre, Ivanova blev BT-2 med R-CERT & R-CACIB!

GRATTIS till familjen Nilsson!

 

(12-02-24)

12-02-19
At NKK INT show in Bø (NO) Oleg was BOB with CAC & CACIB, Ninotschka BOS with CAC & CACIB, Nicolaij BD-2 with R-CAC & R-CACIB and mother to them all, Ivanova was BB-2 with R-CAC & R-CACIB.

CONGRAT'S to the Nilsson family!

 

SWEDEN'S TOP-TEN 2011

Velikij
Kirgei
No 7 / most winning Borzoi
Velikij Nicolaij No 10 / most winning Borzoi

Jetzina av Fjascho
6th
Best Breeding Borzoi / Show

KENNEL VELIKIJ
3rd
most winning Borzoi Breeder / Coursing
4th most winning Borzoi Breeder / Show
 

12-01-31
Sista dagen i januari blev Velikij Josjka's norska döttrar Caica & Zvezda klara med sina LC-licenser!

Så, nu hoppas vi bara att få vara med på några prov i år också :-).


 
Josjkas Norwegian daughters Caica & Zvezda
12-01-31
Last day of January Velikij Josjkas Norwegian daughters Caica & Zvezda finished their coursing licences!
So, now we just hope that we can start on some trials this year as well :-).

12-01-22
Uppdaterad med ny bild av Laryssa :-)

... och av Ozerov


Laryssa - planned to be mated 2012

 12-01-22
Updated with new picture of Laryssa :-)

... and of Ozerov

­­­­OLD NEWS: ­­> 2011­­> 2010­­ > 2009 ­­ > 2008 ­­­­­­­­

­­> 2007 ­­> 2006 - 2005 ­­>2004 ­­>2003 ..