2011
 

 11-12-14
Uppdaterat med nya bilder på våra titel- och certvinnare på Nordisk Vinnarutställning 2011 :-)


CAC-winner Cvoboda Zvezda

 
Nordic Veteran Winner 2011 Josjka

 11-12-14
Updated with new pictures of our title- and CAC-winners at the Nordic Winner Show 2011 :-)


Nordic Junior Winner 2011
Orina
11-12-11
Årets sista utställning avklarad: Josjka blev Nordisk Veteran-Vinnare 2011, Orina Nordisk Junior-Vinnare 2011 & kvalificerad för Crufts och Zvezda 3e Bästa tik med CERT!
Olga Exc.2 i juniorklass, Ozerov Exc.2 med CK i hanarnas juniorklass och Jirina Exc.2 med CK i tikarnas veteranklass.
Dessutom blev
Josjka med avkommorna Zvezda, Ozerov, Orina & Olga Bästa avelsgrupp med HP :-).

 
VELIKIJ Breeder group with HP: Jirina, Ozerov, Orina & Olga
11-12-11
The last show of the year is finished: Josjka was Nordic Veteran Winner 2011, Orina Nordic Junior Winner 2011 and also qualified for Crufts, and Zvezda 3rd Best bitch with CAC!
Olga got Exc.2 in Juinor class, Ozerov Exc.2 with CK in the males Junior class, and Jirina got Exc.2 with CK in the females Veteran class.
In addition
Josjka with offspring Zvezda. Ozerov, Orina & Olga was Best progency group with HP :-).

Jag har också skapat en ny sida för priser och utmärkelser som jag är lite extra stolt över :-)  

 

 Velikij Awards

  I have also created a special page for awards that I am a bit extra proud over :-)

11-11-12
Äntligen uppdaterat med lite nya bilder på Oleg, Ozerov , Caica och Nikita som tillfälligt gästar oss (tillsammans med "Bonzan" Luchinka) medan husse & matte kryssar i Västindien :-).

Dessutom grattis till Silke & Nijinskij's coursinglicens!

 
Nikita, 2 years old

11-11-12
Finally updated with some new pictures of Oleg, Ozerov, Caica and Nikita who temporarily stays with us (together with "Bonzan" Luchinka) while their owners are cruising in the West Indies :-).

Also congrat's to Silke and Nijinskij's coursing licens!

11-11-07
Nicolaij blev 2xBIR med 2xCACIB på DKKs 2xINT utställning i Herning och dessutom Dansk Vinnare 2011 på söndagen, medan vann sitt första CERT på lördagen! STORT GRATTIS till Familjen Nilsson :-)

Natalja vann NL-CERT & CACIB (båda via Reserv-) på internationell utställning io Bleiswijk! STORT GRATTIS till Annie & Debotrah :-)

På SKKs INT utställning i Växjö fick Zvezda Exc.1+CK & R-CERT medan Caicafick Exc.1+CK. han

 
Nicolaij 2xBOB with 2xCACIB & Danish Winner 2011

11-11-07
Nicolaij was 2xBOB with 2xCACIB at DKK 2xINT show in Herning and also Danish Winner 2011 on Sunday, while Oleg won his first CAC on Saturday! BIG CONGRAT'S to the Nilsson family :-)

Natalja won NL-CAC & CACIB (both via Rerserv-) at international show in Bleiswijk! BIG CONGRAT'S to Annie & Deborah :-)

At SKK INT show in Växjö Zvezda got Exc.1+CK & R-CAC, while Caica got Exc.1+CK.

11-10-29/30
Natalja vann R-CACIL och NL LC-RCAC på strandcoursingen i Leek - GRATTIS till Annie & Deborah!

Samma helg debuterade Caica på kappbanan och slutade som god trea. Zvezda hann bara bli klar med sin kapplicens eftersom årets sista tävling ställdes in :-(.

Nu börjar vi förebereda oss för nästa års kappsäsong...

 

11-10-29/30
Natalja won R-CACIL and NL LC-RCAC at the beach-coursing in Leek - CONGRAT's to Annie & Deborah!

Same weekend Caica made her debut at the racetrack and finished as a good no 3, while Zvezda just managed to finishg her race licens since this year's last event has been cancelled :-(.

Now we start preparing for next year's racing season...

11-10-01
Ninotschka överaskade oss alla genom att susa förbi Laryssa på upploppet och vann borzoi-sprint race på Cimbria-banan i Simrishamn. Nicolaij och Kirgei gjorde sina första lopp och kom in som 3a respektive 4a.

Samma dag vann Natalja sitt första Holländska LC-CERT (för kombinationschampionat) - GRATTIS Annie & Deborah!

 
Natalja & Annie at coursing in NL

11-10-01
Ninotschka surprised us all by passing and leaving Laryssa behind at the finish of the bortzoi sprint race on the Cimbria racing club in Simrishamn. Nicolaij and Kirgei made their first official races and finished as No 3 respectively 4.

The same day Natalja won her first Dutch LC-CAC (for combinationchampionship) - CONGRAT'S to Annie & Deborah!

11-09-25
Idag träffade vi Oleg & Nicolaij med Jenny & Lilian, Orovan med Åsa och Onegas nya ägare Carl-William på kappbanan i Landskrona.

Alla (inräknat mina fyra unga) sprang ett varv, Orovan för första gången någonsin och Oleg för första gången ur box och med munkorg. Onega flyttade sedan in i sitt nya hem. TACK för en trevlig dag!

Vi fick också tillfälle att ta ett-årsbilder av O-pojkarna i det vackra vädret!

 
Orovan


Oleg

11-09-25
Today we met Oleg & Nicolaij with Jenny & Lilian, Orovan with Åsa and Onega's new owner Carl-William at the racing club in Landskrona.

All (including my four youngs) made one round at the track, Orovan the first time ever and Oleg for the first time from the box and with muzzle. And after Onega moved in to her new home in Lund. THANKs for a nice day!

We also got the chance to take one-year pictures of the O-boys in the beautiful weather!

11-09-20
Uppdaterat med ny bild på Zvezda som vann R-CAC på sin första utställning i Sverige, på Vinthundsklubbens utställning i Helsingborg :-).

Dessutom är det nu klart att Orina som skulle stannat hos oss istället flyttar till Margareta, Jirina och Cinnamon i Stockholm. Och Onega har också hittat nytt hem, så nu får kanske Ozerov stanna - i alla fall tills den HELT perfekta nya ägaren dyker upp :-).

+ lite annat, bl a har listan över Velikij-borzoiers meriter nu kompletterats så att den omfattar ALLA - även de som inte har något att visa upp :-).

 
Zvezda
- R-CAC at Swedish Sighthound Club Show

11-09-20
Updated with new picture of Zvezda who won R-CAC at Swedish Sighthound Club Show in Helsingborg :-).

In addition it is now finally decided that Orina who was planned to stay here instread will move to Margareta, Jirina and Cinnamon in Stockholm. And, Onega has also found a new home, so now Ozerov might stay here with us - unless the extremely perfect new owner appear :-).

+ a bit of this and that, among else the list of Velikij-borzois merits have been completed so that ALL are there - even if with no merits to show :-)

11-09-03

På Svenska kennelklubbens utställning på Öland Nicolaij blev BIR - GRATTIS Lilian & resten av familjen Nilsson!

Och Olga har defintivt flyttat till Sanna nu :-)

 Nicolaij BOB at SKK show at Öland + previous weekend in Gilleleje, Denmark (picture from DK)

11-09-03

At Swedish Kennel Club show on Öland Nicolaij was BOB - CONGRAT'S to Lilian & the rest of the family Nilsson!

And Olga has definetively moved to Sanna now :-)

11-08-27 & 28

På Danska Myndeklubbens utställning i Gilleleje blev Nicolaij BIR med CERT & därmed färdig Svensk & Dansk Champion - STORT GRATTIS till familjen Nilsson!
Oleg blev BIM-junior med CK, Laryssa BT-2 med klubb-CERT, Jusjha BT-3, BIR-veteran & BIS-2-veteran och Orina blev BIR-junior med CK & BIS-2-junior.

På söndagens coursing blev Ninotschka 4/12 med 80p, Leto 7/12 med 72p, Nicolaij 8/12 med 72p, Laryssa 9/12 med 80p och Kirgei slutade som 10/12 med 67p.

Dessutom grattis till N-kullsyskonen som redan blivit 2 år!

+ Nya bilder på söta bröderna Nijinskij, Najigor och Nikita :-)


Nijinskij 2 years old


Nikita 2 years old


Najigor 2 years old

11-08-27 & 28

At Danish Sighthound Club show Nicolaij was BOB with CAC and thus finished Danish & Swedish Champion - BIG CONGRAT'S to the Nilsson family!
Oleg was BOS-junior with CK , Laryssa BB-2 with Club-CAC, Jusjha BB-3, BOB-veteran & BIS-2-veteran and Orina was BOB-junior with CK & BIS-2-junior.

On Sunday's coursing Ninotschka was 4/12 with 80p, Leto 7/12 with 72p, Nicolaij 8/12 with 72p, Laryssa 9/12 with 80p and Kirgei finishing as 10/12 with 67p.

Also congrat's to the N-littermates who has already become 2 years old!

+ New pictures of sweet brothers Nijinskij, Najigor and Nikita :-).

11-08-13 & 14

På lördagen vann Natalja sitt första Österrikiska CAC i Innsbruck - GRATTIS till Annie & Deborah!
Och igen vann
Laryssa på kappbannan, denna gång på SkHK iLandskrona, segrande över enbart Ninotschka :-)

Och på söndagens internationella utställning i Ronneby vann Kirgei CACIB som BH-2 och Josjka blev BIR-veteran, BIR och Grupp-4a! Oleg & Nicolaij fick båda Exc. med CK, Onega och Ninotschka fick Exc. Och så blev VELIKIJ BIR-uppfödare :-).

Jag har också lagt upp en samlad lista över Velikij-borzoiernas (inräknat stamtik och importer, egna och delägda) meriter på utställning, kapp & coursing - det känns rätt bra att titta på :-)


 Josjka
, BOB-vet, BOB and Group-4 at SKK INT in Ronneby

11-08-13 &14

On Saturday Natalja won her first Austrian CAC in Innsbruck - CONGRAT'S to Annie & Deborah!
And again
Laryssa won a race, this time at SkHK in Landskrona, beating only Ninotschka :-).

On Sundays International show in Ronneby Kirgei won CACIB as BD-2 and Josjka was BOB-vet, BOB and Group-4! Oleg and Nicolaij both got Exc. with CK, Onega and Ninotschka got Exc. Also, VELIKIJ was BOB-breeder :-)

I have also added a new page with a compiled list of Velikij-borzois' (including foundation bitch and imports, co-owned and own) merits on show, coursing and race - and it feels quite nice to look at :-)

11-08-08

Datorkrash mm är skäl till att det nu kommer lite nyheter i klump :-)

Natalja vann R-CAC på Holländska Vinthundklubbens utställning i Sevenum - Grattis Annie & Deborah!

Nicolaij blev färdig med sin kapplicens på kappbanan i Landskrona i helgen. Grattis familjen Nilsson!

Och Laryssa vann Borzoi sprint-loppet på sista kapp-SM-dagen i Borås :-).

Onega, Orina och Ozerov har kommit så långt i sin "kapp-utbildning" att de kommer kunna starta ur stängd box och med munkorg - helt enligt boken ­ när de den kommande månaden får börja springa på maskinen! Caica är redan där, medan Zvezda ännu inte har sprungit med munkorg men nog skall vara klar med allt tills det är dags för sololopp i oktober :-).

Också: nya bilder av Negosh, Zvezda och Orina!

Laryssa sprint-vinnare juli 2011 >>

11-08-08

Computer death and more have prevented me from updating, so here comes a few news in a bunch :-)

Natalja won R-CAC at Netherland Sighthound Club show in Sevenum - Congrat's to Annie & Deborah!

Nicolaij finished his race licens at the racing club in Landskrona this weekend. Congrats to the Nilsson family!

And Laryssa won the Borzoi sprint race at the last day of the Swedish Championship Race event in Borås :-).

Onega, Orina and Ozerov has progressed so far in their "race education" that they are ready to start from closed box and with muzzle - all according to the book - when the next month are allowed to begin run on the mashine! Caica is already there, while Zvezda not yet have done this with the muzzle on, but is supposed to be ready when it is time to make solorace in October :-).

Also: new pictures of Negosh, Zvezda and Orina!

<< Laryssa sprint winner July 2011

11-07-20
Josjkas vackra dotter Zvezda kom tillbaka till oss (TACK Elena!) med resande från coursing-EM (TACK Lena + Sölve & Sussie) - som ett förverkligat önsketänkande :-).
Och idag fick
Ninotschka sin kapplicens klar!

Dessutom har vi fått en bild på Ninotschka från hennes första BIM i Tvååker förra helgen.

11-07-15
Ninotschka blev Bästa tik / BIM med CERT & CACIB på SKKs internationella utställning i Tvååker, Kirgei blev Bh-2 med R-CACIB, Nicolaij Bh-3 med CERT och Oleg fick "Excellent" ­ GRATTIS till familjen Nilsson!
Dessutom blev VELIKIJ Bästa Uppfödargrupp med HP.

 
Ninotschka BOS with CACIB & CAC

11-07-20
Josjka's beautiful doughter Zvezda came back to us (THANK'S Elena!) with people travellling to the European Chapionship in coursing (THANK'S Lena + Sölve & Sussie) - as a wishful thinking coming true :-).
And today
Ninotschka finished her Racing License!


In addition we got a picture of Ninotschka from her first BOS, in Tvååker last weekend.

 

11-07-15
Ninotschka was Best Bitch / BOS and won CAC & CACIB at SKK International Show in Tvååker, Kirgei was Bd-2 with R-CACIB, Nicolaij Bd-3 with CAC and Oleg got "Excellent" - CONGRAT'S to the Nilsson family!
In addition VELIKIJ was Best Breeder's Group with HP!

11-07-02 & 03

Ninotschka blev 3a Bästa tik med CERT på Danska Myndeklubbens utställning på Lördagen.

På Söndagens coursingprov i Danmark blev hon 2a Bästa Borzoi och vann LC-CERT, och syster Natalja vann och blev Bästa Borzoi - också hon med LC-CERT förstås :-).
STORT GRATTIS till Deb & Annie!


Natalja winning National Coursing in Denmark in July 2011 ­ Best Borzoi + LC-CAC
 

11-07-02 & 03

Ninotschka was 3rd Best Bitch and won the CAC at Danish Sighthoundclub show on Saturday.

On Sunday's coursing trial in Denmark she won coursing-CAC as 2nd Best Borzoi, and sister Natalja won coursing-CAC as Best Borzoi :-)
BIG CONGRAT'S to Deb & Annie!

11-06 25 & 26

På Lördagen blev Josjka BIR med CERT och därmed färdig Tysk Champion (klubb)!

På Söndagens blev Laryssa 3a Bästa Borzoi på kapptävling i Hannover, och i Luxemburg vann Natalja CERT - sitt första med sin nya familj. GRATTIS till Deb & Annie!


 Laryssa as 3rd Best Borzoi at racing in Hannover

11-06-25 & 26

On Saturday Josjka was BOB and won CAC and thereby finished German Champion (club)

On Sunday  Laryssa was 3rd Best Borzoi at racing in Hannover, andIn Luxemburg Natalja won CAC - her first with her new family. CONGRAT'S to Deb & Annie!

11-06-22
Nicolaij genomförde ett klart godkänt sololopp. det första steget mot en kapp-licens, 22/6 på kappklubben i Borås. GRATTIS till Llian & familjen Nilsson!

 
Nicolaij
successfully finished his solo-race 22/6 2011
11-06-22
Nicolaij successfully finished his solo-race, the first step towards a racing-licens, 22/6 at the racing club in Borås. CONGRAT'S till Lilian & Nilsson family!
11-06-18 & 19
Kirgei blev Bästa Hane & BIM, Ninotschka blev BIR-unghund & 3a Bästa tik med CERT och Onega blev BIR- & BIS-3 valp på Vinthundklubbens utställning på Tånga Hed på lördagen.
På söndagen åkte vi till Landskrona och tränade kapp - bilder & videosnutt hittas på min profil/logg (Cecilia Häggström) på facebook :-).

 
Onega BOB-- & BIS-3 puppy
11-06-18 & 19
Kirgei was Best Male & BOS, Ninotschka was BOB-Youngster & 3rd Best Bitch with CAC and Onega was BOB- & BIS3-puppy at the Sighthound Club show at Tånga Hed on Saturday.
On Sunday we went for race training at Landskrona - pictures and videocuts can be seen in my profile/logg (Cecilia Häggström) atfacebook :-).
11-06-11
Kirgei vann CERT och blev färdig Tysk klubb-champion (DE CH) på Tyska årliga Borzoispecialen (BJA) i Tüttleben - bland 82 anmälda borzoier (45 hannar, varav 24 som tävlade om certet). Ninotschka fick Excellent-3 (V3) i Bruksklass.

 
Kirgei - CAC and German Club Champion (DE CH) at the BJA
11-06-11
Kirgei won CAC and finished German Club Championship (DE CH) at the German yearly speciality (BJA) in Tüttleben - among 82 entered (45 males of which 24 competed about the CAC). Ninotschka got Excellent-3 (V3) in Workingclass.
11-06-06
Neumünster, VDHs Internationella utställning, 5 juni:
Nicolaij vann VDH, CAC & CACIB och blev både BIR och Bäst i gruppen! STORT GRATTIS till Lilian!
Leto fick R-CAC, Ivanova vann VDH, CAC, CACIB och blev BIM och färdig Internationell Champion! Ninotschka fick VDH och CAC :-).

 
BOB & BOS in Neumünster: Velikij Nicolaij and his mother Ivanova
11-06-06
Neumünster, VDH's International show, 5th of June:
Nicolaij won VDH, CAC & CACIB and was both BOB and Best of Group! BIG CONGRATS to Lilian!
Leto got R-CAC, Ivanova won VDH, CAC, CACIB and was BOS and finished International Champion! Ninotschka got VDH och CAC :-).

11-06-02
Tillbaka efter månad med fööör mycket arbete! Den gångna månadens höjdpunkter rapporteras nedan:

11-06-01
Natalja gjorde godkänt solo-lopp för kapplicens!

11-05-28 +29
Danska Myndeklubbens dubbelutställning i Hasmark:
Nicolaij blev 2a Bästa Hanhund med CERT på lördagen och BIR med CERT + BIS-3 på söndagen! STORT GRATTIS till Lilian!
Caica fick excellent med CK båda dagarna.

11-05-22
Nationell LC i Borlänge:
Ninotschka blev 3a med CERT! Och därmed blev kennel VELIKIJmeriterat för Svenska Kennelklubbens Bruksuppfödarpris!

11-05-21
SKKs utställning i Hässleholm:
Oleg blev BIR-valp. GRATTIS till Jenny

11-05-15
Borzoi-Ringens utställning i Skottorp:
Ninotschka blev BISS-unghund och Oleg BISS-valp. GRATTIS till Jenny!

 
Nicolaij, BOB & BIS-3 at Danish Sighthound Club
show 29/5 2011 (pict fr B-R Skottorp).

11-05-02
Back after a month of tooo much work! The passed month's highlights are reported below:

11-06-01
Natalja successfully finished her "solo-race" for racing licens!

11-05-28 + 29
Danish Sighthound Club double show in Hasmark:
Nicolaij was 2nd Best Male with CAC on Saturday, and BOB with CAC & BIS-3 on Sunday! BIG CONGRAT'S to Lilian!
Caica got excellent with CK both days.

11-05-22
National coursing in Borlänge:
Ninotschka was 3rd with CAC! Thereby kennel VELIKIJ has qualified for the Swedish Kennelclub Working-breeder's price!

11-05-21
SKKs show in Hässleholm:
Oleg was BOB-puppy! CONGRAT'S to Jenny!

11-05-15
Borzoi Club show in Skottorp:
Ninotschka was BISS-Youngster and Oleg BISS-puppy. CONGRAT'S to Jenny!

11-05-02
Tillbaka efter en helg med blandat resultat och några ljuspunkter:

Lördag (30/4)
Vinthundklubbens utställning i Wismar (TY)
Nicolaij BIM med Landessieger, VDH & CAC, Kirgei VDH & R-CAC, och ny DE-VDH Champion!.
+ BIS-Uppfödaragrupp

Söndag (1/5)
Internationell Coursing i Wismar
Ninotschka 2a (av 17 startande) med R-CACIL & R-CAC, Nicolaij 4a med CAC + S&L.
STORT GRATTIS till LIlian!

 
Wismar weekend (from left): Jenny with Leto and Nicolaij,
I with Ninotschka, Kirgei, Ivanova and Laryssa

11-05-02
Back home after a weekend with mixed results and a some highlights:.

Saturday (30/4): Sighthoundclub Show in Wismar (DE)
Nicolaij, BOS with Landessieger, VDH & CAC, Kirgei VDH + R-CAC, and new DE-VDH Champion!
+ BIS Breeder's Group

Sunday (1/5): International Coursing in Wismar
Ninotschka 2nd (of 17 starting) with R-CACIL & R-CAC, Nicolaij, 4th with CAC + S&L.
BIG CONGRATS to Lilian!

11-04-26
Hemma efter en framgångsrik påskhelgsresa, där alla vann sina klasser med excellent alla dagar de visades :-).

Lördag (23/4)
Vinthundklubbens utställning i Dresden (TY)
Kirgei VDH + R-CAC
Ninotschka VDH
Natalja VDH + R-CAC
Laryssa VDH + CAC, BIR & BEST IN SHOW!
+ BIS Uppfödargrupp

Söndag (24/4)
Tyska Kennelklubbens Internationella utst. i Dresden
Ninotschka VDH
Natalja VDH + (R-) CAC
Laryssa VDH + CAC* + CACIB & BIM - NY INT CH!

Måndag (25/4)
Nederländska Kennelklubbens Internationella utställning i Leuwaarden (NL)
Kirgei CAC + CACIB & BIR
Ninotschka (R-) CAC + (R-) CACIB


 Velikij Laryssa
BEST IN SHOW on Saturday & New INT CH Sunday

11-04-26
Back home after a successful easterweekend travel, where all won their classes with "excellent" all days they where shown :-).

Saturday (23/4):
Sighthoundclub Show in Dresden (DE)
Kirgei VDH + R-CAC
Ninotschka VDH
Natalja VDH + R-CAC
Laryssa VDH + CAC, BOB & BEST IN SHOW!
+ BIS Breeder's Group

Sunday (24/4):
German Kennel Club International show in Dresden
Ninotschka VDH
Natalja VDH + (R-) CAC
Laryssa VDH + CAC* + CACIB & BOS - NEW INT CH!

Monday (25/4):
Dutch Kennel Club International show in Leuwaarden (NL)
Kirgei CAC + CACIB & BOB
Ninotschka (R-) CAC + (R-) CACIB

11-04-09
Nicolaij, Natalja och Ninotschka genomförde sina första coursingprov, med poäng högt över cert-nivå, på härliga soliga fält i Sjöbo!


 Natalja and Ninotschka at the field in Sjöbo:
Big thanks to Tomas / Saluki kennel Yashars
for this beautiful picture!
11-04-09
Nicolaij, Natalja and Ninotschka successfully finished their first coursing trials, with points well over certificate-level, at wonderful sunny fields in Sjöbo!

11-04-02
Nicolaij blev BIR med VDH-cert & klubb-CERT på Vinthundklubbens utställning i Berlin på lördagen. STORT GRATTIS till Lilian!
Laryssa vann VDH-cert & klubb-CERT och
Natalja fick sitt första VDH-cert!

 

11-04-03
På söndagen vann Natalja VDH-cert & klubb-CERT + R-CACIB på kennelklubbens internationella utställning i Berlin, och bror Nicolaij fick sitt andra VDH-cert.
Laryssa fick VDH-cert och blev därmed på en gång färdig Tysk (VDH), Svensk, Dansk & Finsk Champion!
Bror
Leto fick också VDH-cert och erhöll sitt femte championat och är nu också Tysk (VDH) Champion! STORT GRATTIS till Jenny!

 
Velikij Laryssa - New SE* DK* FIN* DE-VDH* CH!


SE NO DK INT* CH CBHW-09 Velikij Leto - New DE-VDH CH!

11-04-02
Nicolaij was BOB with VDH-cac & club-CAC at the Sighthound Club show in Berlin on Saturday. BIG CONGRAT'S to Lilian!
Laryssa won VDH-cac& club-CAC and
Natalja got her first VDH-cac!

 

11-04-03
On Sunday Natalja won VDH-cac& club-CAC + R-CACIB at the kennelclub International show in Berlin, and brother Nicolaij got his second VDH-cac.
Laryssa got VDH-cac and by that was finished German (VDH), Swedish, Danish & Finnish Champion!
Brother
Leto also won VDH-cac and did by that finish his 5th championship and is now also German (VDH) Champion! BIG CONGRAT'S to Jenny!

11-03-27
Kirgei blev Bästa Hane och Natalja vann unghundsklassen med Excellent & CK på Svenska Vinthundklubbens utställning i Strängnäs.
  11-03-27
Kirgei was Best Male and Natalja won the Intermediate class with Excellent & CK at Swedish Sighthound Club show n Strängnäs.

11-03-20+21
Nicolaij vann sitt första Danska CERT som Bh-2 på Myndeklubbens utställning I Køge, och blev desutom BIS-2 Unghund, på lördagen. STORT GRATTIS till Lilian!

På söndagen blev pappa Kirgei Bästa hane med CACIB, Nicolaij Bh-3 och Natalja Bt-4 på SKKs Internationella utställning i Malmö.


 Nicolaij 1st Danish CAC as Bd-2 + BIS-2 Intermediate

11-03-20+21
Nicolaij won his first Danish CAC as Bd-2 at the Sighthound Club Show, and in addition BIS-2 Intermediate, in Køge on Saturday. BIG CONGRAT'S to Lilian!

On Sunday his father Kirgei was Best Male with CACIB, Nicolaij Bd-3 and Natalja Bb-4 att SKK International show in Malmö.

11-03-14*
Leto blev 11e Topp-vinnande hanne i Tyskland 2010 - på 4 utställningar och av totalt 127 tävlande hannar! STORT GRATTIS TILL JENNY!
11-03-14*
Leto became 11th Top Winning Male in Germany 2010 ­ on 4 shows & of totally 127 competeing males!
BIG CONGRAT'S TO JENNY!
11-03-12
Och söta Ozerov blev BIR-, BIG- och BIS-2 Valp (4-6 m) på Södra LCV-klubbens utställning i Laholm den gågna helgen, medan syster Onega blev BIM valp - båda med lysande kritiker :-). Nu vill vi bara hitta goda hem till båda också!

  
BIS-2 Baby Velikij Ozerov + BOS Baby Velikij Onega
11-03-12
And Sweet Ozerov, was BOB, BOG & BIS-2 Baby (4-6 months) at South Coursing Division Inofficial Show in Laholm the past weekend, while his sister Onega was BOS Baby - both with excellent judgements :-).. Now we just wish to find good homes to both of them as well!
11-03-07
Idag blev både Natalja och Ninotschka, klara med sina Coursinglicenser! i
  11-03-07
Today both Natalja and Ninotschka finished their Coursing licenses!
11-03-04
Uppdaterad med 5,5-månaders bilder av Oleg, Ozerov, Onega och Orina på deras egna sidor, och en liten videosnutt med Orina som huvudperson, i lek i trädgården - hon som bröt benet 6 jamuari (!) och som jag nu börjar få hopp om faktiskt kan bli helt återställd :-).


 Orina playing in the garden
(fr left: Orina, Ozerov, Caica and Onega)
11-03-04
Updated with 5.5 months pictures of Oleg, Ozerov, Onega and Orina on their own pages, and a short videocut with Orina as leading character, playing in the garden - she who broke her leg the 6th of january (!) and who I now begin to believe will get a full recoevery :-).
11-02-27
Oleg, blev BIM-valp på valputställningen i Hässleholm igår - GRATTIS Jenny!
Och
Nicolaij blev klar med sin Coursinglicens idag - GRATTIS Lilian!
Dessutom gjorde båda hans systrar,
Natalja och Ninotschka, två godkända licenslopp var, så nu har dom bara ett kvar var, så har också dom sina coursing licenser klara :-).
Och så fick vi en ny bild av
Orlov , 5 månader :-)
.

 
Velikij Orlov
(5 m)
11-02-27
Oleg, was BOS-puppy at puppyshow in Hässleholm yesterday - CONGRAT'S to Jenny!
And
Nicolaij finished his Coursing licens today - CONGRAT'S to Lilian!
In addition both his sisters,
Natalja and Ninotschka, made two approved runs for licens, so now they only have to make one more run each to finish their coursing licenses :-).
And, we got a new picture of
Orlov , 5 months old :-).
:.
11-02-26
Uppdaterad med video-snutt av (nästan alla) Velikij-hundarna på morgon-stros i vår isiga trädgård >>.
Och med nyheterna att
Ozerov,, Olga och Natalja, har hittat sina blivande ägare. Nu är det bara Onega i som fortfarande söker nytt hem :-).

 You-tube video of Velikij borzois in icy wintergarden

(Ozerov in focus: the last dog he passes
behind is his father Jsojka)
11-02-26
Updated with a video-cut of (most of) the Velikij dogs' morning stroll in out icy garden <<.
And, with the news that
Ozerov, Olga and Natalja, has found their becoming owners. Now only Onega is still looking for a good home :-).

11-02-19

Kirgei blev BIR (med CACIB) på sin andra utställning i år, på DKK INT i Fredericia, Danmark :-).

Och lilla Olga har tillsvidare flyttat till Sanna och Afghan-hannen Jamal, i Stockholm.


Beautiful  Olga

11-02-19

Kirgei was BOB (with CACIB) at his second show this year, at DKK INT in Fredericia, Denmark :-).

And little Olga has, for some time ahead, moved to Sanna and the Afghan male Jamal, in Stockholm.

11-01-20
Uppdaterad med nya bilder och video-snuttar på de tre O-valparna som fortfarande söker nya goda hem!

Ozerov,

*

 

Onega

11-01-20
Updated with new pictures and video-cuts of the three O-puppies, who are still looking for good new homes!

Olga

Också...
En videosnutt av Natalja, 16 månader gammal, på SKKs utställning i Göteborg i januari (HP).

TACK till Anna Frisk som filmade!

 
Natalja , 16 months old, at SKK show in Gothenburg

Also...
A videocut of Natalja, 16 months old, at SKK show in Gothenburg in Januari (Honourprice).

THANKS to Anna Frisk who made it!

11-01-15

Ny bild av Oleg, nästan 4 månader gammal!
Tack till Jenny :-)

 
Oleg almost 4 months old

11-01-15

New picture of Oleg, almost 4 month old!
Thank you Jenny :-)

11-01-10

Kirgei blev Årets Vinstrikaste Borzoihanne 2010 i Sverige, och startade 2011 med att bli Bästa Hane & BIM på årets första utställning, Svenska Vinthundklubbens på My-Dog i Göteborg (7/1)...

Och sonen Nicolaij började sitt år med att på SKK My-Dog 9/1 bli BIR med CERT på sin första utställning i år!
STORT GRATTIS till Lilian!

 
Nicolaij 16 months winning his 2nd CAC as BOB 9/1

11-01-10

Kirgei became Top-Winning Borzoi Male 2010 in Sweden, and started 2011 as Best Male & BOS at the first show of the year - the Sighthound Club Show at My-Dog in Gothenburg (7/1)...

And his son Nicolaij started his year by becoming BOB with CAC at his first show of the year, at SKK My-Dog 9/1!
BIG CONGRATS to Lilian!

­­­­OLD NEWS: ­­> 2010­­ > 2009 ­­ > 2008 ­­> 2007 ­­ ­­­­­­­­

> 2006 - 2005 ­­>2004 ­­>2003 ..