Top-winning male in Sweden 2010, CAC-winner & finished DE (Club) CH at the German Year show (BJA) 2011

NO SE DK INT DE-VDH DE* CH
(
ES-12, BSS-09, SFN-09)
Velikij Kirgei

Born: 25/9 2005 -x- 26/6 2013
F:
SE DK NO INT DE & DE-VDH CH Velikij Viktor
M:
Jetzina av Fjascho
Owner: Kennel Velikij

Father to Velikij N-litter

(BOB- & BOG-winner +3 DE-CAC +8 CACIB, Approved coursing trial, 4/5 -08, Racing licens 1/9 2010)

- Tested DM: N/DM

 

 

Pedigree

En kraftig pojke med ett ljuvligt ansikte.

Kirgei vann sitt första CERT + CACIB som BIM på NKKs Internationella utställning i Kristianssand 2009. Därefter vann han sitt första svenska CERT i Borås som Bh-3 i juni, sitt andra CERT som BIM på Tvååker Nationella, och sitt tredje CERT som BIM med CACIB på Tvååker Internationella i Juli 2009. Sitt fjärde CERT tog han i Ronneby som BH-2 efter Leto, och 29e+30e augusti 2009 blev han 2 x BIR (båda dagarna) med 2 x CERT i Drammen och därmed Norsk + Svensk Champion!

På sin första utställning i Tyskland blev han 14/11 Bästa hane med VDH, CAC & CACIB + titeln Bodensee Sieger 2009, 15/11 Bäst i Rasen & Bäst i Gruppen med VDH, CAC + titeln Sieger Friedrichshafen 2009.

Med många BIR & BIM blev Kirgei blev Årets Vinstrikaste Borzoihanne 2010 i Sverige

Under hösten 2012 fick Kirgei kennelhosta och som följd av detta en mycket svår lunginflammation. Han medicinerades extremt och det verkade som om han återhämtat sig. Efter ett par månader blev han sjuk igen - med varierande diffusa symptom och feber. Allt undersöktes på honom: lungorna röntgades, inre organ ultraljudades, alla slags blodprov och urinprov togs, mm, men ingen orsak kunde hittas: allt tillsammans verkade som utslaget immunförsvar. Efter flera månaders hjälpte till slut inga mediciner och i slutet av juni fick veterinär låta honom somna in bak i bilen.

Obduktionen visade att han haft en böld med nekros på bröstkorgens insida - på en plats där Kirgei ganska tidigt gnagt sig själv sårig från utsidan.

Det känns märkligt och orätvist att denna böld, trots alla omfattande undersökningar som gjordes, inte kunde hittas tidigare och bara tagits bort, och jag saknar honom så förfärligt.

A strong boy with a lovely face.

Kirgei won his first CAC + CACIB as BOS at NKK Inetrnational shw in Kristiansand 2009. After that he won his first Swedish CAC in Borås as BD-3 in June, his second CAC as BOS at Tvååker National, and his third CAC as BOS with CACIB at Tvååker International, in Juliy 2009. He won his 4th CAC as BD-2 in Ronneby, and 29th+30th of August 2009 he was 2 x BOB (both days) with 2 x CAC in Drammen, and thereby finished Norwegian & Swedish Champion!

On his first show in Germany he was, 14/11, Best Male with VDH, CAC & CACIB + the title Bodensee Sieger 2009, 15/11 Best of Breed & Best of Group with VDH, CAC + the title Sieger Friedrichshafen 2009.

With numerous BOB & BOS Kirgei became Top-Winning Borzoi Male 2010 in Sweden

During fall 2012 Kirgei got Kennel cough and as a complication a severe Pneumonia. He was heavily medicated and seemed to recover. After a few months he went ill again - with varying diffuse symptoms and fever. He was throughly checked up, lungs exrayed, inner organs ultrasound checked, all sorts of blood and urin tests done, etc, still no cause could be identified: all seemed like a knocked out immunsystem. After several months no medication could help any more and in the end of June the vet was putting him to sleep in the back of my car.

Autopsy showed an abscess with necrosis at the inside of the ribcage - on a spot where Kirgei in an early stage gnaw himself from the outside.

It feels remarkable and unjust that this abscess, in spite of all exstensive examinations done, could not be identified earlier and simply removed, and I miss him so terribly.


International Champion in Neumünster 5th of June 2010 - BOB & Group 2nd


Kirgei as BOB & BIG-R at Swedish Sighthound Club Show in May 2010


  * (temporarily missing picture)*
Kirgei BEST OF BREED + BEST OF GROUP in Friedrichshafen 14-15 Nov 2009

 


Kirgei 2 x BOS & CAC +CACIB in Tvååker 10 +11 July 2009

 


Kirgei diving out of the trap at the racing club in Alingsås