(4,5 years old, finishing his 5th championship: German Champion VDH)

SE NO DK INT DE-VDH* CH CBHW-09 DKKV-09
Velikij Leto
(11 CACIB + 3 DE-CAC, WCC, M-BOB-winner)

Born: 12/11 2006
F: SUCH Japejukan Kommando
M: KBHV-06, N & DK CH
Velikij Jirina
Owner: Jenny Nilsson, Vinslöv

11th Top Winning Male in Germany 2010!
(on 4 shows & of 127 males)

Top-winning Borzoi 2009 in Denmark! 

 

 

Pedigree

 

 

 

 

 

När Leto flyttade till sin nya familj i Vinslöv hoppades vi att få se mycket av honom i ringarna så småningom, och det har vi fått!

På sin första utställning i påskhelgen slog Leto 50 valpar och blev BIS-3 valp.

Vid sin debut i officiell klass van Leto CERT som 2a Bästa Hanhund på SKKs utställning på Öland 1e September 2007.

3 november 2007 vann han CERT igen, som 3de Bästa Hanhund på SKK INT i Växjö!

Och på Svensk Vinnarutställning i Göteborg 5/1 2008 vann han, 13 månader gammal, sitt tredje CERT som Bh-3!

4/5 2008 vann Leto sitt första Danska CERT och blev både BIR och Crufts-kvalificerad på internationell utställning i Hilleröd!

Två år + fyra dagar gammal vann Leto sitt 8e svenska CERT som Bh-2 på Vinthundklubbens utställning i Sjunstorp (15/11 2008), och blev därmed färdig Svensk Champion!
­ GRATTIS IGEN JENNY!

When Leto moved to his new family in Vinslöv, we hoped to see a lot of him at shows in the future, and so we have!

At his first show, at Easter, Leto beated 50 puppies and was BIS-3 Puppy. CONGRATULATIONS Jenny!

At his first time in official class Leto won CAC as 2nd Best Dog at SKC's show at Öland the 1st of September 2007.

3rd of November 2007 he won CAC again, as 3rd Best Male at SKK INT in Vaxjö!

On Swedish Winner Show in Gothenburg 5/1 2008 he won, 13 months old, his 3rd CAC as Bd-3!

4/5 2008 Leto won his first Danish CAC and was both BOB and qualified for Crufts!

Two years + four days old Leto won his 8th Swedish CAC as 2nd Best Dog at the Sighthound Club show in Sjuntorp (15/11 2008) and won thus the title Swedish Champion!
­ CONGRATULATIONS AGAIN JENNY!Leto BOB in Aalborg


Leto at coursing in Vallentuna


... and here with his sister Laryssa


Leto finishing licens for coursing - Jenny struggling to not start him too early :-)

 


(22 months, second time BOB-winner)


Leto moving, 6+ months old