Ivan, 9 years old

SE NO DK CH
Velikij Ivan
* * * * * * * ** * *

* 7/4 1999 - 27/2 2009
E: Kazbek
U: R
ytzar's Babotska

Owner: Cecilia Häggström, Göteborg

Father to "Ivanova"
and A-litter at kennel Adelrose in Norway

Genealogical table

 

 

 

 


Ivan, som bara blev kvar, fick sin LC-licens hösten 2000, och gjorde godkänt bruksprov med 4:e placering på LC-provet i Simlångsdalen 21 april 2001. På DWZRVs Internationella coursing i Hoope/Tyskland den 2e september blev Ivan 3:a (med 44 punkte, motsvarande 73,3 poäng) av 16 hannar. Den 27e april 2002 tog han LC-CERT på det Nationella provet i Förslöv!

Ivan har, 29/9 -01, genomfört mentalbeskrivning och fått godkänt skottprov.

7 Juli 2001 blev han Bh-3 och tog sitt första CERT på SKKs utställning i Halmstad, sitt andra CERT tog han som Bh-3 på SKKs utställning i Borås 29 juni 2003, och 28 september 2003 vann han som Bh-2 Norskt cert och R-CACIB i Fredrikstad.
Den 11e julli 2004 blev Ivan som 2a Bästa hanhund med CERT & R-CACIB, färdig Svensk & Norsk Champion, på den Internationella utställningen i Tvååker!

Ivan fick i januari 2005 en kull "guldvalpar" i Norge, på
kennel Adelrose, med tiken Gjiway's Jankowa. Tre hanar och en tik - och tiken, Ivanova, har nu flyttat till oss!

I september 2006 blev han BIR-veteran och vann Danskt CERT & Championat på Köpenhamnsvinnarutställningen, för domaren Lisbeth Mach.

Hans sista utställningsresultat var när han blev BIR- & 3a BIS-veteran på Vinthundklubbens utställning i Göteborg i Januari 2009.

Jag tvingades låta min underbara ljuvliga Ivan somna in, fredagen 27e februari 2009, efter att han brutalt sparkats av ägaren till en lösspringande småhund som attackerade oss. Mannen sparkade av Ivans lårben och frakturen var såpass svår att det för Ivans skull, och med hänsyn till hans ålder, inte var rätt att göra den. Jag kan inte tänka mig en sämre anledning till att låta en tioårig underbar gentleman somna in.

 

Ivan, who really was just left over, took his Lure Coursing Licence in autumn 2000, and successfully finished his working trial as 4th Borzoi at the Lure Coursing trial in Simlångsdalen the 21st of April 2001. At DWZRV's International Coursing in Hoope/Germany the 2:nd of September Ivan was 3:rd best (with 44 punkte, equivalent to 73,3 Swedish points) among 16 males. He won LC-CAC at National Coursing in Förslöv 27th of April 2002.

Ivan has, 29/9 2001, finished his "mental descriptions" and got an approved shot-test (excuse problems with translation).

He took his first CAC as 3rd Best Dog in Halmstad the 7th of July 2001, and his second CAC as 3rd Best Male in Borås 29th of June 2003. Ivan won Norwegian CAC and R-CACIB as 2nd Best dog at Fredrikstad in September 2003, and as 2and Best dog with CAC and R-CACIB, he became Swedish and Norwegian Champion, at the international show in Tvååker the 11th of July 2004!

This lovely dog became father to a "gold-litter" in January 2005, at kennel Adelerose in Norway. The mother is Gjiways Jankowa! Three boys and one girl was the result, and the girl, Ivanova, has moved tu us!

In September 2006 he was BOB-veteran and won his Danish CAC & championship at the Copenhagen-winner show, for the judge Lisbeth Mach.

His last showresult was a BOB- & 3rd BIS-Veteran at the Sighthound Club show in Gothenburg, in January 2009.

I was forced to let my sweet darling Ivan leave this world, after that he had been brutally kicked by the owner of a lose-running small dog attacking us. The man kicked off the thigh bone of Ivan and the fracture was so complicated that it for Ivan's sake, and considering his age, would not be fair to him to make the surgery. I can not imagine a worse reason to put a ten year old wonderful gentleman to sleep.Ivan in the garden, february 2003 (4 years old)

*


Ivan (9+ years ) winning 4th BIS-veteran at Tånga Hed in June 2008


Finished Danish and thus also Nordic Champion (and BOB-senior) at
the Copenhagen Winner show - the judge's opinion: "super mover"!

 

 

Mer bilder av Ivan!