NO SE CH
Velikij Ilitsjh

* 7/4 1999 - 28/1 2009
E: Kazbek
U: Rytzar's Babotska
Owner: Margareta Syrén, Stockholm

Father to Velikij J-litter

 

 Genealogical table

 

 

 

 

Kära Ilitsch har flyttade till Margareta Syrén och Rocky i Stockholm. Det kändes som väldigt långt borta, men vi lyckas träffa dem åtminstone några gånger om året, på utställningar, coursing eller andra Stockholmsbesök...

Ilitsch fick sitt första CK och blev Bästa Hanhunds-trea på SKKs Internationella utställning i Ransäter 29 juli, och blev Bh-3 på Borzoi-Ringens utställning i Tånga Hed 2002. Han debuterad i LC på det Internationella Lure Coursingprovet i Tammsvik 30 juli, som 6:a med 63,25 poäng. På provet i Söderköping 8 juni 2002 slutade Ilitsjh som 2:a med LC-CERT! I år (2003) har Ilitsch börjat visa framfötterna i utställningsringen också; CK och 5a Bästa Hane på Vinthundklubbens utställning i Tånga Hed, 4e Bästa Hane på Borzoi-Ringens stora special i Tammsvik (74 Borzoier anmälda!), och 24e augusti 2a Bästa Hane och vinnande sitt första CERT på SKKs nationella utställning i Täby!

Därefter tog Ilitsch ytterligare 1 CERT & CACIB i Ronneby, 1 CERT & CACIB (& BIR) i Kristiansand, ett CERT till i Norge och nu som sjuåring (18/3 2006) sitt sista CERT & BIR i Letohallen / Norge - och blev därmed färdig SVENSK & NORSK CHAMPION!

Ilitsch är pappa till kennel Velikijs tredje kull (J-), född 1e augusti 2003.

 

 Dear Ilitsjh has moved to Margareta Syrén and Rocky in Stockholm. Margareta has reported that everything has worked out fine, and she is happy to have this kind little soul under her wings. It felt as very faar away, but we manage to meet them some times at least per year, at shows or when else visiting Stockholm...

Ilitsjh has got his first CQ as 3rd Best Male at SKK:s International show in Ransäter the 29th of July 2001, and was Bd-3 at the Borzoi club show 23rd of June 2002. He made his first working trial at the International Lure Coursing in Tammsvik the 30th of July, finishing as 6th best Borzoi with 63,25 p. At the trial in Söderköping 8th of June 2002 Ilitsjh finished as 2nd best Borzoi with LC-CAC. In 2003 Ilitsch has begun to do well on shows also; CK and 5th Best Male at Swedish Sighthoundclub in Tånga Hed, 4th Best Male at the Borzoi Club show in Tammsvik (74 Borzois entered), and 24th of August 2nd Best Male winning his first CAC at Swedish Kennel Club show in Täby!

After that Ilitsch won another CAC & CACIB in Ronneby, 1 CAC & CACIB (& BOB) in Kristiansand/Norway, another CAC in Norway, and now, as a seven year old (18/3 2006) his last CAC & BOB in Letohallen / Norway - thus finishing SWEDISH & NORWEGIAN CHAMPION!

Ilitsch is the father of the third litter (J-) at kennel Velikij, born 1st of August 2003.