FORMENS SYNLIGHET
­ KONKRETA EXEMPEL & FÖRKLARANDE TEORI
19-24 november 2010

Utställning och föreläsningar på F.d. "Teater Boudoir Intim" - Falkenbergs Konstnärs- och Intresseförening, Storgatan 21, Falkenberg


(a) neutral omålad relief, därefter identisk form med b) med- & motskuggad målning, c) uppbrytande målning och d) konstruktiv målning

(KLICKA PÅ VARJE BILD FÖR ATT FÅ UPP HÖGUPPLÖSTA PRESSBILDER)

>> BILDER FRÅN UTSTÄLLNINGEN

Konstnärliga experiment och forskning om färgsättningens betydelse för den rumsliga gestalten ­ utställning och föreläsningar

Under en knapp vecka visar Cecilia Häggström sina experimentella målade geometriska reliefer och ger en serie öppna (läs gratis!) föreläsningar på f. d. Teater Boudoir Intim i Falkenberg. De geometriska relieferna skapar "tillspetsade" situationer som tydligt visar hur färgsättning påverkar formens synlighet. Presentationsformen gör rykande färsk forskning om färgsättningens betydelse tillgänglig för allmänheten. Samtidigt visar den ett exempel på hur forskning inom det konstnärliga området kan kombinera praktiska och intuitivt undersökande metoder med vetenskaplig analytisk och kritisk noggrannhet, för att producera ny välgrundad kunskap som är nyttig och användbar för praktikern. Cecilia Häggström kommer själv att vara på plats när det är öppet, så alla möjligheter finns för den som vill diskutera eller ställa frågor.

Relieferna ingår i ett tidigare redovisat "konstnärligt utvecklingsarbete" (KU) vid Göteborgs Universitet, och i en mycket längre konstnärlig och forskande process som pågått i mer än 25 år. Experiment och teoretisk utveckling ligger till grund för en ny analysmodell som gör att vi mer precist kan förstå och förklara komplexa rumsliga gestalter som resultat av en samverkan mellan färgsättning, form och ljussituation. Resultat har tidigare presenterats både på konstgallerier och vetenskapliga färgforskningskonferenser, senast i Sidney 2009 och, en vecka innan utställningens öppnande, i Venedig 2010.

Cecilia Häggström är inredningsarkitekt, konstnär och forskare och har arbetat både med experimentell färgforskning och forskning om den konkreta miljöns betydelse ­ i studier av tonårsrum, skolmiljö och de senaste åren i neurologisk rehabiliteringsmiljö. Som konstnär arbetar Cecilia experimentellt med förhållandet mellan färg och form, framförallt i det slags målade geometriska reliefer som visas på utställningen i Falkenberg. [
mer om Cecilia >>]

KONTAKTUPPGIFTER
Cecilia Häggström, Högskolan för Design och Konsthantverk, Göteborgs Universitet
E-mail: ceciliah@hdk.gu.se, velikij@glocalnet.net Tel: 0706 184577

 

UTSTÄLLNINGENS ÖPPET- & FÖRELÄSNINGSTIDER
Under alla öppettider kommer Cecilia Häggström att vara närvarande och tillgänglig för samtal.

FREDAG 19/11
15.00-20.00
18.00-19.00 Föreläsning: Konstnärligt arbete som metod i designforskningens upptäckande

LÖRDAG 20/11
15.00-20.00

SÖNDAG 21/11
15.00-20.00
17.00-18.00 Föreläsning: Seendets skiljande mellan färg och form ­­ och kamouflage som sammanblandar

MÅNDAG 22/11
15.00-20.00
18.00-19.00 Föreläsning: Färgsättningens påverkan på formens synlighet och rummets atmosfär

TISDAG 23/11
15.00-20.00
18.00-19.00 Föreläsning:
Kamouflage-effekter av rekommenderade färgsättningar för ökad tillgänglighet

ONSDAG 24/11
15.00-19.00
17.00-18.00 Öppet seminarium
- för de som vill fråga eller diskutera t ex konkreta exempel eller framtidens forskning

 
 

 

Cecilia Häggström, MFA / Design, Ph D / Basic Design - Architecture
e-mail: velikij [at] glocalnet.net